Súhlas s uverejňovaním fotografií -Slovensko, Česko, Polsko

 • Pred realizáciou projektu boli informovaní všetci rodičia a zákonní zástupcovia detí o uverejňovaní fotografií detí pre účely dokumentácie projektu. 

  Súhlas s uverejňovaním fotografií detí pri realizácii projektu je vyjadrený podpisom na dokumente, ktorý je k dispozícii na jednotlivých školách projektu. 

  SLOVENSKO

  ČESKO

        

  POLSKA