Český Marťánek - úkol žába

  • Českého Marťánka učí děti vyrábět žábu. Dětem pomáhají jejich rodiče. Moc pěkná spolupráce.