Ciele projektu

  • 1.deti aj žiaci so špeciálnymi potrebami sa dozvedia zaujímavým spôsobom nové vedomosti o vybraných zvieratách - miesto, kde žijú, vlastnosti zvieratka, jeho prejavy

    2.učitelia budú využívať na vyhľadávanie informácií rôzne zdroje - internet, tlačené knihy, fotografie, do získavania informácií zapoja aj rodičov detí

    3.rozvíjať jazykové a komunikačné kompetencie - nové názvy zvierat v jazykoch partnerských škôl, deti budú predstavovať zvieratá mimozemšťanovi rôznymi formami (slovne, pohybom, výtvarne)

    4.deti sa naučia spolupracovať na plnení jednotlivých úloh, učitelia budú vytvárať nové zaujímavé úlohy pre deti

    5.čiastkové úlohy prezentovať pred verejnosťou formou výstavy obrázkov zvierat a programom s pásmom básní a piesní o zvieratkách