Hodnotenie slovenskou Marťankou

  • Projekt mal krásny nápad, úžasnú realizáciu s perfektnými projektovými partnermi. 

    Sama som bola prekvapená, koľko si toho deti zapamätali pri záverečnom opakovaní. Myslím, že to bolo hlavne správne zvolenou motiváciou a zaujímavými úlohami. 

    Ďakujeme aj rodičom, za podporu počas pandemického zátvoru školy.