Estimem el Mar

 • Aquest curs des de l'escola estem portant a terme un projecte interdisciplinar que hem titulat Estimem el Mar. 

  El marc pedagògic d'aquest projecte té com a objectiu és conscienciar als alumnes i a les famílies de la necessitat i la urgència de fer un canvi respecte el clima.

  El projecte contribueix a la consecució de diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible:

  • ODS 13: Acció climàtica

  • ODS 14: Vida submarina

   

  En quan als objectius de Currículum Primària i partint de les Dimensions:

  •Dimensió món actual:

  -Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

  -Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

  -Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

  •Dimensió tecnologia i vida quotidiana:

  -Competència 9. Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.

  -Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.

   

  Adjuntem els enllaços de les activitats que portem a terme en aquest projecte al llarg d'aquest curs:

   

  Estimem el Mar (1)