ODS 13

 • Sota el paraigües de l’ODS 13: Acció pel clima articulem tot el projecte de sostenibilitat que desenvoluparem a l’escola.

  Hem plantejat un pla a 3 anys per Reduir l’ús dels plàstics, la millora del Reciclatge de paper i altres materials escolars.

  1r any: Recuperar la campanya Pensa en Blau (reciclatge de paper). Eliminació de l’ús de la purpurina com a microplàstic altament contaminant i eliminació ampolles d’un sol ús. 

  2n any: Reducció del paper d’alumini i consolidació dels objectius del 1r any.

  3r any Avançar en la reducció del paper d’alumini eliminant el contenidor de residus plàstics del pati.

   

  En paral·lel estem portant a terme un projecte interdisciplinar que es diu Estimem el Mar. Aquest projecte té l’objectiu de sensibilitzar els alumnes i tota la comunitat escolar de l’importància del mar com a element bàsic del nostra ecosistema i sobretot de la emergència climàtica que estem vivint.

   

  -----

   

  Bajo el paraguas del ODS 13: Acción por el clima articulamos todo el proyecto de sostenibilidad que desarrollaremos en la escuela.

  Hemos planteado un plan a 3 años vista para Reducir el uso de los plásticos, la mejora del Reciclaje de papel y otros materiales escolares.

   

  1r año: Recuperar la campaña Piensa en Azul (reciclaje de papel). Eliminación del uso de la purpurina como microplastico altamente contaminante y eliminación de botellas desechables.

  2º año: Reducción del papel de aluminio y consolidación de los objetivos del 1r año.

  3r año: Avanzar en la reducción del papel de aluminio eliminando el contenedor de residuos plásticos del patio.

   

  En paralelo estamos llevando a cabo un proyecto interdisciplinar que se llama Queremos al Mar. Este proyecto tiene el objetivo de sensibilizar a los alumnos, y toda la comunidad escolar, de la importancia del mar como elemento básico de nuestro ecosistema y, sobre todo, de la emergencia climática que estamos viviendo.

   

  ----

   

  Under the umbrella of the ODS 13: Climate Action we articulate our school's sustainability project.

  We have formulated a three-year perspective plan to reduce our use of plastics and to improve our recycling methods of paper and other school supplies.

  1st year: Restore our "Think in Blue" campaign (paper recycling). Elimination of the use of glitter (due to its high contamination rates) and the use of disposable water bottles. 

  2nd year: Reduction of aluminium foil and consolidation of the year 1 goals.

  3rd year: Go further in our aluminium foil reduction by eliminating the plastic recycling container in our playground.

   

  At the same time, we are undertaking an interdisciplinary project named "We love the sea". The goal is to raise awareness among the students and the school's community, so they understand the importance of the sea being an essential element of our ecosystem, and especially of the actual climate crisis.