Kuantan MALAYSIA

 • SMK St Thomas

  | January | February | March | May | June |

  Selamat sejahtera daripada murid-murid SMK St. Thomas. SMK St. Thomas merupakan sebuah sekolah menengah yang bertempat di tengah jantung Kuantan, Pahang, Malaysia, dan sekolah ini hanya menerima semua murid-murid lelaki. Pada masa ini, sekolah kita berkongsi dua blok bangunan dengan SMK Sultan Abu Bakar, sementara menunggu bangunan baru siap dibina. Sekolah kita ditubuhkan pada tahun 1956 oleh Father Rev.Louis Guittat.
  Sekolah kita mempunyai banyak kebitaraan, iaitu sukan, catur, batik dan projek-projek kolaborasi antarabangsa dengan negara-negara lain. Salah satu projek kolaborasi antarabangsa ialah Projek Eratosthenes. Projek ini amat unggul kerana projek ini melibatkan murid-murid daripada negara-negara lain daripada 5 kontinen berkongsi data, membuat pengiraan dan berkomunikasi dengan satu sama lain.
  Projek ini juga ialah tempat latihan untuk murid supaya menjadi kanak-kanak bertaraf antarabangsa.

  A warm welcome from all Thomasians from SMK St. Thomas. This school is situated at the heart of Kuantan, Pahang, Malaysia and it is an all-boys school. Currently, our school is sharing two blocks of buildings with SMK Sultan Abu Bakar, while waiting for our new building to be constructed. Our school was founded in 1956 by Father Rev.Louis Guittat.
  Our school is renowned for its sports, chess, batik and international collaborations projects with other countries. One of the international collaborative projects is the Eratosthenes Project. This project was initiated by Khor Got Hun in the year 2010. The Eratosthenes project was special because it involves students from multiple countries from 5 continents sharing data, performing calculations and communicating with each other.
  This project is also a training ground for students to become global children.

  June   [ top ⇑ ]

  Date Gnomon(cm) Shadow(cm) Angle(°)
  10 June 77.4 -28.0 -19.9
  12 June 77.4 -27.8 -19.8
  14 June 70.3 -24.6 -19.3
  15 June 62 -22 -19.5
  20 June 62 -22 -19.5

  May   [ top ⇑ ]

  Date Gnomon(cm) Shadow(cm) Angle(°)
  08 May 88 -17.3 -11.1

  March   [ top ⇑ ]

  Date Gnomon(cm) Shadow(cm) Angle(°)
  04 March 55 7.6 7.9
  17 March 77.5 7.0 5.2
  18 March 31.5 2.9 5.3
  19 March 77.5 5.5 4.1
  20 March 77.5 5.3 3.9
  23 March 34.5 1.6 2.7
  29 March 95 0.4 0.2

  February   [ top ⇑ ]

  Date Gnomon(cm) Shadow(cm) Angle(°)
  03 February 72 28 21.3
  12 February 61.5 15.6 14.2
  14 February 72 24.8 19

  January   [ top ⇑ ]

  Date Gnomon(cm) Shadow(cm) Angle(°)
  27 January 59 25.9 23.7
  28 January 59 27.1 24.7