Skopje FYROM

 • OOU "Nevena Georgieva - Dunja"

  | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |

   

  Првиот училиштен ден, во нова училишна зграда со Eratosthenes 2016 

  ООУ„Невена Георгиева Дуња“ е основно училиште сместено во главниот град на Р. Македонија, Скопје. Од 1.8.2016 година 509 ученика ја започнаа новата учебна година во комплетно нова, модерна, современа  училиштна зграда. Во нашето училиште со 50 годишна традиција се изведува креативна и квалитетна настава од страна на наставен кадар кој постојано се усовршува и надградува.Училиштето превзема најразлични активности со кои поддржува партнерски односи меѓу ученици, наставници и родители.

  First school day in a new school building with Eratosthenes 2016

  OOU "Nevena Georgieva Dunja" is a primary school located in the capital of the Republic of Macedonia, Skopje. From 1.8.2016,  509 students started the new school year in a new, modern, school building. With 50 years of tradition in our school is performing creative and quality еducation by teachers who continually refined and upgrade. School undertaken various actions to support partnerships between students, teachers and parents.

   

  September   [ top ⇑ ]

  Date Gnomon(cm) Shadow(cm) Angle(°)
  01 September 2016 93.5 62.8 33.9