OŠ Hinka Juhna Podgorač 1./3. razred - PŠ Stipanovci

 • WEBUČIONIOCA 2 / WEBCLASSROOM  - U PŠ STIPANOVCIMA

  U ovom projektu sudjelovali su učenici 2./4. r. Oš Hinka Juhna Podgorač - PŠ Stipanovci:

  1. r. - Mihael Moguš, Mateo Kerhat i Josip Krajner

  3. r. - Tena Nađ, Paula Riger, Klara Feldi i Lana FӦldi

  Zadane aktivnosti u projektu odrađivali smo od mjeseca rujna 2021. godine do mjeseca lipnja 2022. godine.

  WEBUČIONICA je međunarodni eTwinning projekt autorice učiteljice Sandre Vuk. Učenici KO 1./3. raz. PŠ Stipanovci u ovaj projekt su uključeni već treću školsku godinu. Webučionica je projekt stjecanja digitalnih znanja i vještina uz niz webinara formiranih u obliku korak po korak pristupa. CILJ projekta je poticati učitelje i učenike na razvoj informatičko-komunikacijskih kompetencija, komunikaciju na materinskom jeziku, učiti ih kako učiti, razvijati socijalne i građanske kompetencije, razvijati poduzetnost i inicijativnost. Svrha projekta bazira se na korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija te ima zadaću prenijeti stečena znanja na učenike i razvijati kod učenika digitalne kompetencije te razvijati i koristiti informatičke kompetencije u različitim situacijama. Projektnim zadacima učenici će posebno obilježiti Dan sigurnog Interneta kao osnovicu pravilnog korištenja digitalnih sadržaja i prisustva na mreži. Završni cilj svih projektnih aktivnosti je da učenici budu osposobljeni sami stvarati određeni digitalni sadržaj i da znaju svoj proizvod predstaviti drugim partnerima u projektu. Prema zadanim aktivnostima u projektu učenici će surađivati s učiteljicama i učenicima projektnim partnerima putem videokonferencija. Istraživati će web 2.0 alate koje mogu učenici sami koristiti za izgradnju relevantnog sadržaja te će na taj način interaktivno sudjelovati u nastavnom procesu primjenjujući informatičku tehnologiju.

    PLAN  RADA  U PROJEKTU

  1. Predstavimo se!

  2. Sigurnost na internetu

  3. Logo projekta

  4. Microsoft Teams

  5. Avatarmaker

  6. WordArt

  7. Linoit

  8. Canva

  9. Bookcreator

  10. Digitalna božićna čestitka

  11. Flippity word cloud and fun with fonts

  12. Cymera

  13. Jigsawplanet

  14. Adobe Spark

  15. Big Huge Labs

  16. Profile Picture Generator - Badgemaker - Class.Tools.net

  17. Jamboard

  18. Wakelet

  19. Anyflip

  20. Sway

  21. Google dokumenti - kocka pričalica

  22. Google forms

  23. Microsoft forms

  24. Ppt - videolekcija

  25. Stop animacija

  26. Edukacije: Ljetni izazov; Zimski izazov; Suradničko učenje

  TIJEK AKTIVNOSTI U PROJEKTU

  1. AKTIVNOST - Predstavljanje

  Predstavite se - Predstavili smo se projektnim partnerima i izraditi smo stranicu na Twinspaceu.

  2. AKTIVNOST - Sigurnost na internetu 

  Na satu razrednika naučili smo kako se sigurno koristiti internetom te na koje opasnosti možemo naići učenjem putem interneta, kako se zaštiti. Napravili smo oblak riječi u Wordart - u . Pogledali smo video uradak Sigurni s neticom te smo izradili plakat u razredu na kojem smo istaknuli pravila i sve što smo naučili. 

  Dan sigurnijeg interneta - U mjesecu veljači obilježili smo dan sigurnijeg interneta. Izradili smo poster u Canvi na kojemu smo istaknuli pravila sigurnog ponašanja tijekom boravka na internetu pod geslom ZAJEDNO ZABOLJI INTERNET. 

          

  Izradili smo i digitalni bonton u obliku e-knjižice putem kojeg smo naglasili kako se sigurno ponašati za vrijeme korištenja inreneta. 

  Digitalni bonton - OŠ Hinka Juhna Podgorač - PŠ Stipanovci

  Na satu razrednog odgoja oslikali smo plakate na kojima smo istaknuči važnost sigurnijeg korištenja interneta, istražili smo pojedine aplikacije kojima se služimo na internetu te smo solikali njihov logo i pojasnili značenje. Uredili smo kutak u razredu posvećen internetu. 

  Proučili smo pravila za mudru virtualnu sigurnost. Naučili smo kako se zaštiti od dezinformcija putem društvenih mreža i u virtualnom svijetu. 

  Istražili smo kako toočno izledaju najčešće korištene aplikacije koje koristimo na internetu i naučili smo što koji znak određene aplikacije predstavlja.

  Istaknuli smo prednosti i nedostatke koje imamo dok se koristimo virtualnim aplikacijama i internetom. 

  Istaknuli smo najznačaknija pravila koja smo izdvojili i kojih ćemo se ubuduće pridržavati dok se nalazimo u virtualnom okruženju. 

  Sudjelovali smo na webinaru dana 8. veljače 2022. u oblježavanju Dana sigurnijeg interneta 2022. i projekta Safer internet centre Croatia: Making internet a good and safe place u organizaciji Centra za nestalu i zlostavljanju djecu CSI te samo za sudjelovanje dobili potvrdu. 

   

  U oblaku riječi istaknuli smo važne riječi vezane uz internet. 

  3. AKTIVNOST - Izrada logo projekta.

  Izradili smo logo projekta kojim predstavljamo sebe u projektu.

  4. AKTIVNOST - Microsoft Teams

  Nastava u školskoj godini 2020./2021. je organizirana po B modelu (mješoviti model). Za sve razrede napravljeni su timovi u Microsoft Teamsu za potrebe izvođenja nastave na daljinu. Moj razred je nastavu pohađao fizički u školi, a putem virtualne učionice u timu Microsoft Teamsa postavljali smo važne obavijesti i materijale. U kanale svog tima sam redovito postavljala materijale u Wordu i Power Pointu koji su pratili nastavne sadržaje pojedinog nastavnog predmeta. U kanal općenito sam postavljala obavijesti o pohađanju nastave ili nekim važnim obavijestima.

  5. AKTIVNOST - Avatarmaker

  Za potrebe predtsvljanja u eTwinning projektia izradili smo avatare u web 2.0 alatu Avatarmaker i tako se predstavljali jedni drugima. 

  6. AKTIVNOST - WordArt

  Izrađivali smo oblak riječi u pojedinim projektnim zadacima kako bi objedinili riječi  jedne teme u zajednički oblak. 

   Asocijacije na ljubav 

  Evaluacija projektnih aktivnosti

   

   Mjesec prosinac  

  U zdravom tijelu zdrav duh

   


  Dan sigurnog interneta

  Međunarodni dan životinja

  Dan izumitelja

   

  U svijetu likovnih umjetnika 3

  Razglednice našeg zavičaja

  Uz čitanje riječi rastu

  Svjetski tjedan svemira

  Hrvatski olimpijski dan

  100. Dan škole

  34. AKTIVNOST:  Izrada web stranice razreda - Google Sites

  Web stranica razreda 2021./2022. PŠ Stipanovci

  7. AKTIVNOST - Lino.it

  Svoje zadovoljstvo projektnim aktivnostima zapisali smo na interaktivnu Lino.it ploču. 

  Lino.it - evaluacija- učenici

  Dan jabuka 2021. - Lino.it - evaluacija učenika

  100. Dan škole - evaluacija OŠ Hinka Juhna Podgorač - PŠ Stipanovci

  8. AKTIVNOST - Canva

  Dan sigurnijeg interneta - U mjesecu veljači obilježili smo dan sigurnijeg interneta. Izradili smo poster u Canvi na kojemu smo istaknuli pravila sigurnog ponašanja tijekom boravka na internetu pod geslom ZAJEDNO ZABOLJI INTERNET. 

          

  Početkom školske godine izradila sam plakat za učenike sa popisom pribora koji im je potreban za likovnu kukturu. 

  Tijekom mjeseca rujna za sat hrvatskog jezika u sklopu Medijske pismenosti osmislili smo prezem+ntaciju kojom smo obilkežili Međunarodni dan pismenosti - 9. rujna. 

  Međunarodni dan pismenosti - 9. rujna

  U mjesecu studenom organizirali smo natječaj na školskoj razini povodom Međunarodnog dana tolerancije. Za potrebe natječaja izradili smo poster plakat. 

   

  Za potrebe stručnog vijeća izradila sam prezentaciju koja mi je bila potrebna za predavanje. 

  Diktat u nastavi- Stručno vijeće

  U mjesecu prosincu izradili smo poster za pjesmu koju smo izveli na završnoj svečanoj božićnoj akademiji te smo izradili fotografiju kojom smo zaželjeli sretne blagadane svima najbližima.

  U mjesecu siječnju izradili smo sadržaje kojima smo vodili brigu o zaštiti ptica zimi te smo o tome pisali u stvaralačkom izražavanju o zimskim praznicima.

  Izradili smo prezentaciju kojom smo htjeli naglasiti kao pomoći gladnim pticama zimi. 

  Kako pomoći gladnim pticama zimi - prezentacija

  O tome kako smo proveli svoje zimske praznike pisali smo u sastavku. 

  U mjesecu veljači ljubavne poruke pisali smo na zanimljivom poster predlošku. 

  Obilježili smo i Dan sigurnijeg interneta  i za to smo napravili poster na kojem smo istaknuli pravila o sigurnom ponašanju na inetrnetu. 

  U mjesecu lipnju oraganizirali smo Međunarodnu likovnu izložbu i za njezine potrebe izradili smo poster za likovnu izložbu. 

  9. AKTIVNOST - Bookcreator

  Za potrebe edukacije Zimski izazov izradili smo prezentaciju o zimi. 

  Za potrebe edukacije Osnovni izazov u sklopu webučionice izradili smo prezentaciju povodom Međunarodnog dana djece.

  Za sat lektire izradili smo prezentaciju u obliku stripa.

   

  10. AKTIVNOST - Cymera i Collage maker

  Cymera

  Za potrebe projektnih aktivnosti izrađivali smo kolaže fotografija na kojima smo prikazivali sažetak svojih aktivnosti.

  Collage maker

  Učenici su vrijedno fotografirali najznačajnije aktivnosti svojih zadataka koje su objedinili tako da su kreirali kolaž fotografije u Collage makeru. 

   

  11. AKTIVNOST - Adobe Spark

  Početkom školske godine 2021./2022. izradili smo kratku prezentaciju o razrednoj zajednici u kojoj svakodnevno boravimo. 

  U mjesecu studenom napravili smo prezentaciju povodom Međunarodnog dana tolerancije. 

  U mjesecu veljači obilježili smo Dan ružičastih majica te izradili kratak video kojim smo potaknuli da se nasilje mora suzbijati. 

  12. AKTIVNOST - Jamboard

  Izradili smo sadržaj kojim smo obilježili Međunarodn dan prava djcece - 20. studenog. 

  Međunarodni dan prava djece - 20. studenog

  Izradili smo i jezične sadržaje za ponavljanje velikog i malog slova u pisanju imena blagdana. 

  Veliko i malo slovo u nazivima blagdana - jamboard

  Za nastavu Medijske pismenosti na satu hrvatskog jezika izradili smo saržaje o stripovima. 

  Smibić - Zimska priča

  13. AKTIVNOST - Sway

  U mjesecu prosincu izradili smo kratak prikaz zimskih aktivnosti iz našeg razreda. 

  14. AKTIVNOST - Genially

  Izradili smo interaktivni predložak povodom Međunarodnog dana životinja. Odabrali smo mačku te smo sve pojmove vezane uz mačke objedinili u interaktivni predložak. 

  Povodom međunarodnog dana djece izradili smo interaktivni predložak kojima ukazujemo na važnost svih prava djece u cijelome svijetu. 

  U mjesecu prosincu sadržaje o zimi objedinili smo u interaktivni predložak sa osnovnim pojmovima o zimi. 

  Za potrebe predavača na Županijskom stručnom vijeću izradila sam prezentaciju na temu formativnog vrednovanja. 

  15. AKTIVNOST - LearningApps. org

  Za potrebe edukacije Ljetni izazov 2021. i Zimski izazov 2022. izradila sam interaktivne kvizove. 

  16. AKTIVNOST - Quizziz

  Za potrebe edukacije Ljetni izazov 2021. i Zimski izazov 2022. izradila sam interaktivne kvizove. 

  17. AKTIVNOST - Uređivač videozapisa - videouradci

  U našoj  školi organizirali smo natječaj Foruma za slobodu odgoja pod nazivom Oboji svijet šarenim bojama tolerancije. Za te potrebe kreirali smo visrtualnu izložbu likovnih uradaka kojima smo nastojali ukazati na važnost tolerancije, različitost i individualne razlike.

   

   

  Oboji svijet šarenim bojama tolerancije 2021.  

  U mjesecu listoapdu učenici su se prijavili na natječaj Za naše male genijalce na kojem su prikazali videuradkom zašto baš naša škoal i naši učenici trebaju dobiti natječajem nova računala. 

  Za naše male genijalce 2021. - PŠ Stipanovci

  21. AKTIVNOST - Google dokumenti 

  U sklopu edukacije Ljetni izazov 2 izradili smo Google prezentaciju o ljetu.

  Ljeto - Ljetni izazov 2

  U sklopu edukacije webučionice Zimski izazov 2021. izradila sam Google prezentaciju povodom Međunarodnog dana tolerancije u mjesecu studenom. 

  Međunarodni dan tolerancije 16. studeni

  Google dokumenti - Hiperlinkovi (Samples of HiperDocs for Every Subjects) 

  Olimpijada - Izradili smo dokument sa hiperlinkovima koji nas podsjeća na sportske aktivnosti i kako se sve možemo tjelesno aktivirati.

  Hrvatski olimpijski dan - 9. rujna

  U mjesecu studenom prisjetili smo se svih žrtava Domovinskog rata pa smo izradili listić Dan sjećanja na Vukovar. 

  Dan sjećanja na Vukovar - listić.pdf

  U mjesecu studenom obilježili smo Međunarodni dan dječjih prava te smo izradili dokument koji smo koristili na satu razrednika. 

  Međunarodni dan dječjih prava -konvencija ispravak.pdf

  Na satu prirode i društva na temu zdravlja napravili smo umnu mapu o zdarvim namirnicama. 

  Zdrava prehrana - umna mapa

  35. AKTIVNOST -  Edukacije u sklopu Webučionice 2.0

  LJETNI IZAZOV 2. 

  OSNOVNI IZAZOV 2021.

   

  ZIMSKI IZAZOV 2022. 

   

  EVALUACIJA

  Evaluacija o zadovoljstvu aktivnostima na listiću.

  Evaluacija za učenike - Svoje zadovoljstvo projektnim aktivnostima zapisali smo na interaktivnu Lino.it ploču. 

  Webučionica - evaluacija učenika Lino.it

  DISEMINACIJA

  Sve svoje projektne aktivnosti objedinili smo u wakelet kolekciju koju možete vidjeti na linku ispod.

  Projektne aktivnosti smo objavili u članku na službenima mrežnim stranicama naše škole.

  Webučionica 2/ Webclasroom - mrežna stranica škole

  Projektne aktivnosti prikazali smo i na našoj web stranici razreda. 

  Webučionica 2 / Webclasroom - razredna web stranica