Osnovna škola Kamen-Šine, Split, NATAŠA KELAVA

 • Osnovna škola Kamen-Šine, Split

   

 • Digitalni alati u nastavi hrvatskoga jezika

  Plakat u Canvi

  Nakon obrade nastavne jedinice Subjekt, učenica 7. a razreda Iva Tabak izradila je zanimljiv plakat u Canvi.

  Kahoot!

  Nakon obrade nastavne jedinice Veznici učenik 5. a razreda Ivan Đirlić izradio je Kahoot!

  Čestice

  Nakon obrade nastavne jedinice Čestice, učenik 5. a Josip Bebek izradio je plakat u Canvi.

  Prilozi

  Nakon obrade nastavne jedinice Prilozi učenik 5. a Jakov Mierževinski izradio je Kahoot! o prilozima.

  Prijedlozi

  Nakon obrade nastavne jedinice Prijedlozi učenik 5. a razreda Luka Barać izradio je Kahoot! o prijedlozima.

  Predikat

  Nakon obrade nastavne jedinice predikat, učenica 7. a razreda Ani Matić izradila je nastavni listić u Microsoft Formsu.

  Umna mapa

  Nakon obrade nastavne jedinice Hrvatski jezik, učenica 5. b razreda Lana Jurić izradila je umnu mapu u digitalnom alatu bubbl.us.

  Čestice

  Nakon obrade nastavne jedinice Čestice, učenik 5.a razreda Tomislav Balarin-Đipalo izradio je nastavni listić u Microsoft Formsu.

  Kalendar za 2022.

  U sklopu školskog projekta Stara vrimena učenici su izrađivali kalendare za 2022. godinu.

  Kalendar za 2022. godinu

  U sklopu školskog projekta Stara vrimena učenici su izrađivali kalendare za 2022. godinu.

  Suglasnosti

  Na početku godine prikupili smo suglasnosti roditelja za sudjelovanje u projektu Webučionica.

  Predikat

  Nakon obrade nastavne jedinice Predikat učenica 7.a razreda Mihaela Grabić izradila je plakat u Canvi.

  Uz godinu čitanja

  Učenici su na satu interpretacije djela za cjelovito čitanje izrađivali plakate kao poticaj na čitanje (uz Godinu čitanja). Plakati su inspirirani sljedećim djelima: D. Šimunović: Duga, A. S. Puškin: Bajka o ribaru i ribici, T. Bilopavlović: Paunaš, I. I. Ramljak: San bez uzglavlja. Učenica 7. a razreda Ana Jakelić je plakate spojila u video u digitalnom alatu Movie Maker.

  Umna mapa - nepromjenjive vrste riječi

  Nakon obrađene cjeline Nepromjenjive vrste riječi učenica 5. b razreda Lana Jurić izradila je je umnu mapu u digitalnom alatu bubbl.us.

  Promjenjive vrste riječi

  Nakon obrade nastavne cjeline Promjenjive vrste riječi učenica 5. b razreda Antea Zadro izradila je nastavni listić u Microsoft Formsu.

  Učenici izrađuju materijale u digitalnim alatima

  Nakon obrađenih nastavnih jedinica učenici izrađuju materijale u različitim digitalnim alatima.

  Izrađivanje materijala u digitalnim alatima

  Nakon obrađivanja određenih nastavnih jedinica učenici izrađuju materijale u različitim digitalnim alatima.

  Učenici i digitalni alati

  Nakon obrađivanja određenih nastavnih jedinica učenici izrađuju materijale u različitim digitalnim alatima.

  Imenski dodatci

  Nakon obrade i uvježbavanja nastavne cjeline Imenski dodatci, učenica 7. b razreda Petra Doder izradila je umnu mapu u Canvi.

  Glagolski dodatci

  Nakon obrade i uvježbavanja nastavne cjeline Glagolski dodatci, učenica 7. b razreda Petra Doder izradila je umnu mapu u Canvi.

  Strip

  Nakon obrade dijela autobiografije Ivane Brlić-Mažuranić, učenica 7. a razreda Chiara Šimić izradila je strip. Tema stripa bila je Intervju s Ivanom Brlić-Mažuranić.

  Kahoot! Galileo Galilei

  U sklopu manifestacije Festival znanosti u našoj školi je organizirano događanje Život i djela poznatih znanstvenika. Učenici su izrađivali autobiografije, kvizove, fotokolaže... u raznim digitalnim alatima.

  Video - Albert Einstein

  U sklopu manifestacije Festival znanosti u našoj školi je organizirano događanje Život i djela poznatih znanstvenika. Učenici su izrađivali autobiografije, kvizove, fotokolaže... u raznim digitalnim alatima.

  Puzzle, Nikola Tesla

  U sklopu manifestacije Festival znanosti u našoj školi je organizirano događanje Život i djela poznatih znanstvenika. Učenici su izrađivali autobiografije, kvizove, fotokolaže... u raznim digitalnim alatima.

  Wordwall - Spoji parove

  U sklopu manifestacije Festival znanosti u našoj školi je organizirano događanje Život i djela poznatih znanstvenika. Učenici su izrađivali autobiografije, kvizove, fotokolaže... u raznim digitalnim alatima.

  Križaljka - Poznati izumitelji

  U sklopu manifestacije Festival znanosti u našoj školi je organizirano događanje Život i djela poznatih znanstvenika. Učenici su izrađivali autobiografije, kvizove, fotokolaže, križaljke... u raznim digitalnim alatima.

  Wordwall - Ruđer Bošković

  U sklopu manifestacije Festival znanosti u našoj školi je organizirano događanje Život i djela poznatih znanstvenika. Učenici su izrađivali autobiografije, kvizove, fotokolaže... u raznim digitalnim alatima.

  Suradnja s OŠ Dobri, Split

  Učenici su igrali kviz Kahoot! koji su izradili učenici OŠ Dobri iz Splita.

  Suradnja s OŠ Dobri iz Splita

  Učenici su igrali kviz Kahoot! koji su izradili učenici OŠ Dobri iz Splita.

  Suradnja s OŠ Dobri iz Splita

  Učenici su igrali kviz Kahoot! koji su izradili učenici OŠ Dobri iz Splita.