OŠ Ivan Goran Kovačić Gora, Petrinja - učiteljica Davorka Lovrić Vlašić

 • U projekt Webučionica 2.0 / Webclassroom uključeni su učenici od 5. do 8. razreda pod vodstvom učiteljice geografije Davorke Lovrić Vlašić. 

  CILJ projekta je poticati učitelje i učenike na razvoj informatičko-komunikacijskih kompetencija na materinskom jeziku, učiti ih kako učiti, razvijati socijalne i građanske kompetencije, razvijati poduzetnost i inicijativnost.

  SVRHA projekta je korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija prenijeti stečena znanja na učenike i razvijati kod učenika digitalne kompetencije. Razvijati i koristiti informatičke kompetencije u različitim situacijama.

  Završni cilj je da učenici budu osposobljeni sami stvarati određeni digitalni sadržaj i da znaju svoj proizvod predstaviti drugim partnerima u projektu.

   

  Projektne aktivnosti usklađene su s ishodima nastave Geografije za 5., 6., 7., i 8. razred osnovne škole i očekivanjima međupredmetnih tema Učiti kako učiti, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje.

   

   

  PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

   

  Projekt je uvršten u školski kurikulum te je predstavljem svim učiteljima škole na sjednici Učiteljskog vijeća, roditeljima na roditeljskom sastanku te učenicima.

  Kurikulum Škole nalazi se na poveznici:

  KURIKULUM OŠ Ivan Goran Kovačić Gora

   

   

  POTPISIVANJE SUGLASNOSTI ZA SUDJELOVANJE UČENIKA U PROJEKTU

   

  U projekt su se uključili učenici od 5. do 8. razreda naše škole. Roditelji zainteresiranih učenika potpisali su privole za sudjelovanje učenika u projektu.

   

   

  AUTORSKA PRAVA

   

  U radu trebamo poštovati autorska prava. Pogledajmo kratki crtić i saznajmo zašto nije u redu koristiti tuđe radove bez pitanja i navođenja autora.

   

   

  NAŠE AKTIVNOSTI

   

  1. AKTIVNOST

  Predstavimo se - Ovo smo mi!

  Mi smo učenici OŠ Ivan Goran Kovačić Gora. Zbog potresom oštećene zgrade trenutno se nalazimo u PŠ Češko Selo u Petrinji. No to nas ne sprječava da uz puno truda usvojimo nova znanja.

   

  2. AKTIVNOST

  IZRADA I IZBOR LOGA   - 6. razred

  Učenici šestog razreda na stu razrednika izradili su logo škole za projekt u digitalnom alatu Canva. Svi sudionici projekta mogli su se priključiti i tajnim glasovanjem izabrati logo škole. Glasovanje je provedeno u digitalnom alatu Mentimetar. Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo B.3.3. sudjeluje u odlučivanju u demokratskoj zajednici

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ:

  osr A.3.3. razvija osobne potencijale

  osr B.3.2. razvija komunikacijske kompetencije i uvažavajuće odnose s drugima

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

   

  Izbor za logo škole

   

  3. AKTIVNOST

  IZRADA AVATARA  - 6. razred

  Mi smo učenici 6. razreda. Ovo su naši prvi avatari. Izradili smo ih u digitalnom alatu Avatar Character Maker. Izradili smo ih na satu razrednika i ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ:

  osr A.3.3. razvija osobne potencijale

  osr B.3.2. razvija komunikacijske kompetencije i uvažavajuće odnose s drugima

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

   

   

  4. AKTIVNOST

  SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA - 6. razred

  Obilježavajući Međunarodni dan zaštite životinja učenice šestog razreda na dodatnoj nastavi iz geografije izrađivale su oblak riječi u digitalnom alatu WordArt. Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

   

   

  5. AKTIVNOST

  DIGITALNA KNJIGA - 8. razred

  Učenici osmog razreda na satu geografije izrađivali su plakate u digitalnom alatu Canva. Plakate na temu Rijeke i jezera Hrvatske ugradili su u digitalnu knjigu u digitalnom alatu Book Creator. Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode nastavnog predmeta Geografije i međupredmetnih tema:

  ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI NASTAVE GEOGRAFIJE

  GEO OŠ C.5.2. Učenik opisuje osnovna obilježja i važnost kopnenih voda na Zemlji i u Hrvatskoj te podržava njihovo održivo iskorištavanje.

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

  ikt C 2. 2. Učenik uz pomoć učitelja ili samostalno djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje informacija u digitalnome okružju.

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

  osr B 2.4. Suradnički uči i radi u timu.

   

   

  6. AKTIVNOST

  IZRADA PAHULJICA -  6.razred

  Učenici 6. razreda na satu razrednika izradili su pahuljice koristeći se digitalnim alatom Paper Snowflake Maker. Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

   

   

  7. AKTIVNOST

  IZRADA BOŽIĆNIH ČESTITKI - 6. razred

  Učenici 6. razreda na satu razrednika izrađivali su božićne čestitke u digitalnom alatu CanvaOstvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

   

   

  8. AKTIVNOST

   

  DAN SIGURNIJEG INTERNETA - 6. i 8. razred

  Učenici šestog razreda na satu razrednika učili su o sigurnom pretraživanju Interneta, opasnostima koje vrebaju na Internetu, tragovima na internetu te kakvu sliku ostavljamo o sebi na Internetu. Učenici su u radionicama izrađivali plakate o sigurnosti i nasilju na Internetu koristeći digitalni alat Canvu, te su izrađivali osobne majice svoje slike na internetu. Učenici su sudjelovali i u online izazovu povodom Dana sigurnijeg Interneta koji provodi udruga Suradnici u učenju. Učenici šestog razreda učili su o važnosti sigurne lozinke. Primjere svojih sigurnih lozinki pisali su na digitalnu ploču Lino. Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

   

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

  ikt C 2. 2. Učenik uz pomoć učitelja ili samostalno djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje informacija u digitalnome okružju.

   

  Sigurna lozinka - digitalna ploča Lino.

   

   

  9. AKTIVNOST

  DAN RUŽIČASTIH MAJICA - 6. razred

  Obilježavajući Dan ružičastih majica učenici 6. razreda na satu razrednika istražili su učestalost vršnjačkog nasilja u dobi od 13 do 15 godina. Dobivene rezultate prikazali su na tematskoj karti koju su napravili koristeći se digitalnim alatom MapChart.  Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

  osr A.3.2. upravlja emocijama i ponašanjem

  osr C.3.3. aktivno sudjeluje i pridonosi školi i lokalnoj zajednici

   

   

  10. AKTIVNOST

  MEĐUNARODNI DAN DJEČJE KNJIGE - 6.r.

  Učenice šestog razreda povodom Međunarodnog dana dječje knjige izrađivale su kviz u digitalnom alatu Wordwall kojeg su rješavali učenici sedmog razreda. Ostvarili smo suradnju sa školskom knjižnicom. Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

  osr A.3.2. upravlja emocijama i ponašanjem

  osr B.1.2. razvija komunikacijske kompetencije

   

  Kviz:

   

   

  11. AKTIVNOST

  GRUPNI RAD UZ SLIDO - 8. razred

  Učenici osmog razreda na nastavi geografije nove nastavne sadržaje obrađivali su u grupnom radu koristeći se digitalnim alatom Slido. Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode nastavnog predmeta Geografije i međupredmetnih tema:

  ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI NASTAVNOG PREDMETA GEOGRAFIJE

  GEO OŠ C.B.6.2. Učenik analizira podatke o gospodarskoj razvijenosti i procjenjuje stupanj razvijenosti države te objašnjava važnost usklađivanja gospodarskoga napretka i održivoga razvoja Hrvatske

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  uku A.3.2. koristi se različitimstrategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

  osr A.3.2. upravlja emocijama i ponašanjem

  osr B.1.2. razvija komunikacijske kompetencije

   

   

   

  12. AKTIVNOST

   

  USKRŠNJA ČESTITKA - 6. razred

   

  Učenici šestog razreda na satu razrednika izrađivali su uskršnje čestitke u digitalnom alatu Canva. Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

  osr A.3.2. upravlja emocijama i ponašanjem

  osr B.1.2. razvija komunikacijske kompetencije

   

   

   

  13. AKTIVNOST

  STRIP - TOLERANCIJA I NENASILNO RJEŠAVANJE PROBLEMA - 6. razred

  Učenici šestog razreda na satu razrednika razgovarali su o toleranciji i mirnom rješavanju sukoba. Nakon razgovora izradili su strip u digitalnom alatu Pixton. U stripu su kao glumce uključili i svoje avatare.  Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

  osr A.3.2. upravlja emocijama i ponašanjem

  osr B.1.2. razvija komunikacijske kompetencije

  osr B.3.3. razvija strategije rješavanja sukoba
  osr C.3.3. aktivno sudjeluje i pridonosi školi i lokalnoj zajednici

   

   

  14. AKTIVNOST

  DAN EUROPE - 7. RAZRED

  Učenici sedmog razreda na satu geografije, povodom Dana Europe, istraživali su posebnosti, ljepote i zanimljivosti o državama Europe. Nakon istraživanja napravili su plakat u digitalnom alatu Canva. Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode nastavnog predmeta Geografije i međupredmetnih tema:

  ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI NASTAVNOG PREDMETA GEOGRAFIJE

  GEO OŠ A.B.7.3. Učenik obrazlaže nastanak, razvoj i značenje Europske unije u Europi i svijetu te utjecaj institucija EU-a na pojedinca i države.

  GEO OŠ A.B.7.4. Učenik objašnjava demografske i gospodarske posebnosti europskih država na temelju prikupljenih i obrađenih podataka.

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  uku A.3.2. koristi se različitimstrategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

  osr A.3.2. upravlja emocijama i ponašanjem

  osr B.1.2. razvija komunikacijske kompetencije

   

   

  15. AKTIVNOST

  MEDIJSKA PISMENOST - 6. I 8. RAZRED

  Učenici šestog i osmog razreda u medijskoj pismenosti na satu razrednika učili su o clickbait novinarstvu. saznali su što znače clickbait naslovi te su se i samostalno okušali u pisanju svojih clickbait naslova. Svoje naslove pisali su na digitalnu ploču koristeći se alatom Lino.it.  Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

  osr A.3.2. upravlja emocijama i ponašanjem

  osr B.1.2. razvija komunikacijske kompetencije

  osr B.3.3. razvija strategije rješavanja sukoba
  osr C.3.3. aktivno sudjeluje i pridonosi školi i lokalnoj zajednici

   

  Clickbait naslovi - Lino

   

   

  16. AKTIVNOST

  MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - 6. RAZRED

  Učenici šestog razreda na satu razrednika proučavali su zaštićene biljne i životinjske vrste te su nakon istraživanja izradili plakat u digitalnom alatu CanvaOstvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

  osr A.3.2. upravlja emocijama i ponašanjem

  osr B.1.2. razvija komunikacijske kompetencije

  osr B.3.3. razvija strategije rješavanja sukoba
  osr C.3.3. aktivno sudjeluje i pridonosi školi i lokalnoj zajednici

  ODRŽIVOST

  odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.

  odr A.3.3. Razmatra uzroke ugroženosti prirode.

  odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.

  odr B.3.1. Prosuđuje kako različiti oblici djelovanja utječu na održivi razvoj.

   

  17. AKTIVNOST

  KVIZ KAO SREDSTVO PONAVLJANJA - 8. razred

  Učenici osmog razreda za domaću zadaću iz geografije dobili su zadatak izraditi kviz o Gorskoj ili Primorskoj Hrvatskoj. Izrađeni kvizovi korišteni su za ponavljanje nastavnih sadržaja u školi, kao priprema za pisanu provjeru znanja. Kvizovi su izrađeni u digitalnom alatu Genially. Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode nastavnog predmeta Geografije i međupredmetnih tema:

  ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI NASTAVNOG PREDMETA GEOGRAFIJE

  GEO OŠ B.C.5.5. Učenik uspoređuje reljefna obilježja panonskoga i dinarskoga prostora Hrvatske te ih vrednuje kao životni prostor.

  GEO OŠ C.6.3. Učenik objašnjava međuovisnost klime, tla i živoga svijeta te utjecaj čovjeka na promjenu bioraznolikosti na primjerima iz zavičaja i Hrvatske.

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  goo C.3.2. Doprinosi društvenoj solidarnosti (pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole, obitelji i društva u cjelini)

  UČITI KAKO UČITI

  uku A.3.3. samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema

  uku A.3.2. koristi se različitimstrategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja

  UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ikt D.3.1. izražava se kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje
  ideja i razvijanje planova teprimjenjuje različite načine poticanja kreativno

  ikt: A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka.

  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

  osr A.3.2. upravlja emocijama i ponašanjem

  osr B.1.2. razvija komunikacijske kompetencije

   

  KVIZ

   

  18. AKTIVNOST

  EVALUACIJA PROJEKTA

   

  Učenici koji su sudjelovali u provedbi projekta Webučionica 2.0 / Webclassroom u školskoj godini 2021./2022. isupunili su obrazac za evaluaciju. Obrazac je napravljen u digitalnom alatu MS Forms. Ostvarili smo ove odgojno-obrazovne ishode međupredmetnih tema:

  UČITI KAKO UČITI

  uku B.2.4. Na poticaj učitelja, ali i samostalno, učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate te procjenjuje ostvareni napredak.

   

  Poveznica:

  EVALUACIJA

   

  Rezultati evaluacije:

   

   

  Iz rezultata evaluacije je vidljivo da su učenici zadovoljni svojim sudjelovanjem u projektu, naučili su upotrebljavati nove digitalne alate te žele nastaviti sudjelovanje u projektu i u budućnosti.

   

   

  DISEMINACIJA PROJEKTA

   

  Svoje aktivnosti redovito smo objavljivali na:

   

   WEB STRANICA OŠ I.G.KOVAČIĆ, GORA

  WEB STRANICI ŠKOLSKE KNJIŽNICE OŠ I.G.KOVAČIĆ, GORA

  RAZREDNOJ WEB STRANICI PROJEKTA

  WAKELET KOLEKCIJI RADOVA UČENIKA OŠ I.G.KOVAČIĆ, GORA

  TWINSPACE ETWINNING PROJEKTA

  GLAVNOJ STRANICI PROJEKTA

   

   

   

  RAZVIJANJE DIGITALNIH VJEŠTINA UČITELJICE

   

  Učiteljica geografije, Davorka Lovrić Vlašić, redovito je sudjelovala u edukacijama o uporabi digitalnih alata u nastavi. Sudjelovala je u webinarima unutar projekta Webučionica, te u online izazovima koji su također organizirani u organizaciji projekta Webučionica. Online izazovi u kojima je učiteljica sudjelovala su: Ljetni izazov, Osnovni izazov i Zimski izazov. Kroz različite zadatke učiteljica je proširila svoje znanje o uporabi digitalnih alata u nastavi te ja usavršila kreiranje novih digitalnih obrazovnih sadržaja za učenike.

  LJETNI IZAZOV

  OSNOVNI IZAZOV

  ZIMSKI IZAZOV