OŠ "Braća Bobetko" Sisak, 4. i 5. razredi, Vesna Majdandžić

 • Projekt Webučionica 2.0 sastavni je dio Školskog kurikuluma Osnovne škole "Braća Bobetko" Sisak (stranice 103. i 104.). 

  Ciljevi projekta: Razvoj digitalnih znanja i vještina kod učenika korištenjem različitih programa i aplikacija. Poticati učenike na razvoj informatičko-komunikacijskih kompetencija, učiti ih kako učiti, razvijati socijalne i građanske kompetencije, razvijati poduzetnost i inicijativnost.

  Projektne aktivnosti usklađene su s ishodima nastave informatike za 4. i 5. razred osnovne škole i očekivanjima međupredmetnih tema.


  Naše aktivnosti


  1. aktivnost

  Izrađujemo i predstavljamo plakat o razrednim pravilima

  Opis: Nakon rasprave o razrednim pravilima u informatičkoj učionici, učenici su izradili digitalni plakat o razrednim pravilima.

  Odgojno - obrazovni ishodi:

  OŠ INF C. 4. 3. Nakon četvrte godine učenja predmeta informatika u domeni digitalna pismenost i komunikacija učenik u suradničkome online okruženju zajednički planira i ostvaruje jednostavne ideje.
  OŠ INF D. 5. 1 Učenik analizira etička pitanja koja proizlaze iz korištenja računalnom tehnologijom 

  Očekivanja međupredmetnih tema:

  Učiti kako učiti
  uku A.1.3. Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. 
  uku A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.
  Osobni i socijalni razvoj
  osr A 1.4. Učenik razvija radne navike.
  Uporaba IKT-a
  ikt A 1. 3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.
   

     

     

     

   

   

  2. aktivnost

  Kodiramo i zabavljamo se 

  Opis: Učenici sudjeluju u aktivnostima kodiranja. Učenici 4. i 5. razreda su kodirali uz pčelicu robota i Google Doodle sučelje za programiranje a zatim su izraditi projekte s micro:bitom.

  Odgojno - obrazovni ishodi:

  OŠ INF B.4.1 stvara program korištenjem vizualnog okruženja u kojem koristi slijed, ponavljanje, odluku i ulazne vrijednosti
  B. 5. 1 Učenik se koristi programskim alatom za stvaranje programa u kojemu se koristi ulaznim i izlaznim vrijednostima te ponavljanjem
  B. 5. 2 Učenik stvara algoritam za rješavanje jednostavnoga zadatka, provjerava ispravnost algoritma, otkriva i popravlja pogreške

  Očekivanja međupredmetnih tema:

  ikt D.2.3. Učenik sam ili u suradnji s drugima preoblikuje postojeća digitalna rješenja ili stvara nove uratke i smišlja ideje.

   

  3. aktivnost

  Izrađujemo rebuse

  Opis: Učenici osmišljavaju i izrađuju rebuse u programu za crtanje (Sketchpad). Datoteku spremaju na računalo i prenose u dijeljenu mapu te rješavaju rebuse drugih učenika. Argumentirano obrazlažu koji su im rebusi najbolji.

  Odgojno - obrazovni ishodi:

  OŠ INF A.4.3 koristi se simbolima za prikazivanje podataka, analizira postupak prikazivanja te vrednuje njegovu učinkovitost.
  OŠ INF C.4.3 u suradničkome online okruženju zajednički planira i ostvaruje jednostavne ideje.
  C. 5. 3 Učenik osmišljava plan izrade digitalnog rada, izrađuje ga, pohranjuje u mapu digitalnih radova (e-portfolio) i vrednuje ga
  C. 5. 4 Učenik upotrebljava multimedijske programe za ostvarivanje složenijih ideja u komunikacijskome ili suradničkome okruženju

  Očekivanja međupredmetnih tema:

  Učiti kako učiti
  uku A.1.3. Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. 
  uku A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.
  uku A.2.3. Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.
  Osobni i socijalni razvoj
  osr A 1.4. Učenik razvija radne navike.
  Uporaba IKT-a
  ikt A 1. 3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.
  ikt A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka
  ikt A 2. 2. Učenik se samostalno koristi njemu poznatim uređajima i programima
  ikt A 2. 3. Učenik se odgovorno i sigurno koristi programima i uređajima
  Građanski odgoj i obrazovanje
  goo C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

  Poveznica na primjere učeničkih radova 

   

  4. aktivnost

  Minecraft Education Edition: Izrađujemo Božićne simbole

  Odgojno - obrazovni ishodi:

  OŠ INF C. 4. 3. Nakon četvrte godine učenja predmeta informatika u domeni digitalna pismenost i komunikacija učenik u suradničkome online okruženju zajednički planira i ostvaruje jednostavne ideje.
  C. 5. 3 Učenik osmišljava plan izrade digitalnog rada, izrađuje ga, pohranjuje u mapu digitalnih radova (e-portfolio) i vrednuje ga
  C. 5. 4 Učenik upotrebljava multimedijske programe za ostvarivanje složenijih ideja u komunikacijskome ili suradničkome okruženju

  Očekivanja međupredmetnih tema:

  Učiti kako učiti
  uku A.1.3. Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. 
  uku A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.
  Osobni i socijalni razvoj
  osr A 1.4. Učenik razvija osobne potencijale.
  Uporaba IKT-a
  ikt A 1. 3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.

  Radovi učenika 4.a

  Radovi učenika 4.b - 1. grupa

  Radovi učenika 4.b - 2. grupa 

  Radovi učenika 5. razreda

  Vijest na stranici škole


  5. aktivnost

  Obilježavamo Dan sigurnijeg interneta: igre Dabrica Darka zna se pristojno ponašati i na internetu, Dabrica Darka otkriva kako ostaviti dobre digitalne tragove i Interland

  Izvor: Udruga Suradnici u učenju - projekt Odrastanje uz sigurniji internet i Udruga Suradnici u učenju - projekt Budi internet genijalac - igra Interland

  Opis: Učenici igraju igre u kojima rješavaju izazove koji ih potiču na razvijanje novih znanja i vještina potrebnih za razvijanje kompetencija za odgovorno ponašanje u virtualnom svijetu. Po završetku igre preuzimaju diplome i spremaju u svoj e-portfolio, a zatim rješavaju interaktivnu vježbu Bilježim svoje dnevne aktivnosti (vježba je preuzeta iz Priručnika za učiteljice, učitelje i roditelje učenika 3. i 4. razreda osnovne škole Dabrica Darka zna se pristojno ponašati i na internetu).

  Odgojno - obrazovni ishodi:

  OŠ INF D.4.1 učenik istražuje ograničenja uporabe računalne tehnologije te primjenjuje upute za očuvanje zdravlja i sigurnost pri radu s računalom.
  D. 5. 1 Učenik analizira etička pitanja koja proizlaze iz korištenja računalnom tehnologijom 

  Očekivanja međupredmetnih tema:

  Osobni i socijalni razvoj
  osr C 1.1. Učenik prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju opasnosti.
  Uporaba IKT-a
  ikt A 1. 3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.
  ikt A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka
  ikt A 2. 3. Učenik se odgovorno i sigurno koristi programima i uređajima

  Vijest na stranici škole

   

  6. aktivnost

  Obilježavamo Dan sigurnijeg interneta: Kako riječi mogu promijeniti sliku?

  Izvor: Suradnici u učenju - Kurikulum Budi internet genijalac

  Opis: Nakon što su se upoznali s igrom Interland, učenici u stripu u kojem nema teksta upisuju u oblačiće svoj tekst i stvaraju priču. Učenici predstavljaju svoje stripove i objavljuju u razrednom timu u aplikaciji Teams.
  Potičem učenike na pristojnu komunikaciju kako u fizičkom tako i u virtualnom okružju. Učenici uče kako reagirati na neprimjerene oblike ponašanja.

  Odgojno - obrazovni ishodi:

  OŠ INF D.4.1 učenik istražuje ograničenja uporabe računalne tehnologije te primjenjuje upute za očuvanje zdravlja i sigurnost pri radu s računalom.
  D. 5. 1 Učenik analizira etička pitanja koja proizlaze iz korištenja računalnom tehnologijom 

  Očekivanja međupredmetnih tema:

  Osobni i socijalni razvoj
  osr C 1.1. Učenik prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju opasnosti.
  Uporaba IKT-a
  ikt A 1. 3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.
  ikt A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka
  ikt A 2. 3. Učenik se odgovorno i sigurno koristi programima i uređajima  7. aktivnost

  Obilježavamo Dan sigurnijeg interneta: Sigurne lozinke

  Opis: Učenici razlikuju sigurne i nesigurne lozinke. Osmišljavaju strategije za izradu sigurnih lozinki i izrađuju dokument sa sigurnim i nesigurnim lozinkama. 

  Odgojno - obrazovni ishodi:

  OŠ INF D.4.1 učenik istražuje ograničenja uporabe računalne tehnologije te primjenjuje upute za očuvanje zdravlja i sigurnost pri radu s računalom.
  D. 5. 1 Učenik analizira etička pitanja koja proizlaze iz korištenja računalnom tehnologijom 

  Očekivanja međupredmetnih tema:

  Učiti kako učiti
  uku A.2.3. Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.
  Osobni i socijalni razvoj
  osr C 1.1. Učenik prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju opasnosti.
  Uporaba IKT-a
  ikt A 1. 3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.
  ikt A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka
  ikt A 2. 3. Učenik se odgovorno i sigurno koristi programima i uređajima

   

   

  8. aktivnost

  Obilježavamo Svjetski dan voda

  Opis: Učenici su izradili digitalne radove u programu Poster My Wall povodom obilježavanja Svjetskog Dana voda.

  Odgojno - obrazovni ishodi:

  OŠ INF C.4.1 odabire prikladan program za zadani zadatak, preporučuje ga drugima te istražuje mogućnosti sličnih programa
  OŠ INF C.4.3 u suradničkome online okruženju zajednički planira i ostvaruje jednostavne ideje.
  C. 5. 3 Učenik osmišljava plan izrade digitalnog rada, izrađuje ga, pohranjuje u mapu digitalnih radova (e-portfolio) i vrednuje ga

  Očekivanja međupredmetnih tema:

  Učiti kako učiti
  uku A.2.3. Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.
  Osobni i socijalni razvoj
  osr C 1.1. Učenik prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju opasnosti.
  Uporaba IKT-a
  ikt A 1. 3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.
  ikt A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka
  ikt A 2. 3. Učenik se odgovorno i sigurno koristi programima i uređajima

  MPT Održivi razvoj
  odr A.2.3. Razmatra utjecaj korištenja različitih izvora energije na okoliš i ljude

  Primjer učeničkog rada: Svjetski Dan voda.mp4

   

  9. aktivnost

  Izrađujemo crteže i animiramo ih

  Opis: Učenici su izradili crteže u programu za crtanje (Bojanje 3D) povodom obilježavanja Svjetskog dana vode. Crteži predstavljaju eko-robote koji imaju zadatak očuvanje pitke vode. Učenici su predstavili svoje crteže i objasnili kako robot čisti rijeke ili mora, odnosno održava čistoću vode.

  Odgojno - obrazovni ishodi:

  OŠ INF C.4.1 odabire prikladan program za zadani zadatak, preporučuje ga drugima te istražuje mogućnosti sličnih programa
  OŠ INF C.4.3 u suradničkome online okruženju zajednički planira i ostvaruje jednostavne ideje.
  C. 5. 3 Učenik osmišljava plan izrade digitalnog rada, izrađuje ga, pohranjuje u mapu digitalnih radova (e-portfolio) i vrednuje ga

  Očekivanja međupredmetnih tema:

  Učiti kako učiti
  uku A.2.3. Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.
  Uporaba IKT-a
  ikt A 1. 3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.
  ikt A 2. 1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka
  ikt A 2. 3. Učenik se odgovorno i sigurno koristi programima i uređajima
  MPT Održivi razvoj

  odr A.2.3. Razmatra utjecaj korištenja različitih izvora energije na okoliš i ljude

           

    

  10. aktivnost

  Programiramo igre o emotikonima

  Opis: Učenici su primjenjivali naredbe za crtanje likova u Scratchu i stvorili igre o emotikonima s varijablom za praćenje rezultata. Emotikonima su na kraju prikazali kako se osjećaju i koliko su zadovoljni svojim radovima (koristili su program Word).

  Odgojno - obrazovni ishodi:

  RAČUNALNO RAZMIŠLJANJE I PROGRAMIRANJE

  OŠ INF B.4.1 stvara program korištenjem vizualnog okruženja u kojem koristi slijed, ponavljanje, odluku i ulazne vrijednosti

  INFORMACIJE I DIGITALNA TEHNOLOGIJA

  OŠ INF A.4.3 koristi se simbolima za prikazivanje podataka, analizira postupak prikazivanja te vrednuje njegovu učinkovitost.

   

  Očekivanja međupredmetnih tema:

   

  MPT Učiti kako učiti

  uku A.2.2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema

  Učenik primjenjuje strategije učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz praćenje i podršku učitelja.

  uku A.2.3. Kreativno mišljenje

  Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.

  uku B.2.2. Praćenje

  Na poticaj učitelja učenik prati svoje učenje i napredovanje tijekom učenja.

  MPT Uporaba IKT

  ikt A.2.1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za obavljanje zadatka.

  ikt A.2.2. Učenik se samostalno koristi njemu poznatim uređajima i programima.

  ikt D.2.2. Učenik rješava jednostavne probleme s pomoću digitalne tehnologije.

   

   

  Primjeri učeničkih radova:

   

  Igra 1

  Igra 2

   

  Evaluacija projekta

  Ukupan broj učenika koji su ispunili evaluacijski upitnik: 31

  U 1. pitanju učenici su birali aktivnosti koje su im se najviše svidjele u projektu (moguće je bilo označiti više aktivnosti).

   

  U 2. pitanju učenici su procijenili koliko im se svidio rad u ovom projektu.

  Klikom na ovu poveznicu može se vidjeti sažetak odgovora.

   

   

  Potvrde odlušanih webinara 

  Poveznica na potvrde