Webučionica 2.0 /Webclassroom

Webučionica je projekt stjecanja digitalnih znanja i vještina uz niz webinara formiranih u obliku korak po korak pristupa. Krajnji cilj je razvoj digitalnih vještina kod učitelja i učenika. U sklopu Webučionice ostvarivali bi se i duža stručna tematska usavršavanja. The Webclassroom is a project of acquiring digital knowledge and skills with a series of webinars formed in the form of a step-by-step approach. The ultimate goal is the development of digital skills among teachers and students. Longer thematic professional trainings would also take place within the project.

Latest updates