Aktivnosti projekta za vrijeme nastave na daljinu

  • Za vrijeme provođenja nastave na daljinu aktivnosti projekta učenici 6. d razreda provodili su na digitalnoj platformi Teams

    u kreiranoj grupi "eTwinneri 6. d razreda"

    Dogovori za Dan planeta Zemlje

    Dogovori za videokonferenciju - obavijest o nagradi:

    Videokonferencija: