Hranilice za ptice

  • Dolaskom hladnih dana, a uskoro i mraza, ptice neće moći nalaziti hranu po livadama i parkovima pa će ovisiti o ljudima.

    Dobro djelo učinit ćete ako uzmete u zadatak ovu zimu brinuti o nekoliko ptica iz susjedstva, odnosno, ako brigu preuzmete zajedno s djecom čime ćete ih učiti koliko je važno pomagati, ali i u tomu ustrajati duže vrijeme. Kućice za ptice osim od najpoznatijeg načina, od drveta, možete napraviti i od starih pastičnih boca, tetrapaka, konzervi, plastičnih i limenih kutija od kave… Naši učenici ukrašavali su tetrapake različitim načinima, uživali su i pokazali svu svoju kreativnost.

    U dogovoru sa učiteljicama u projektu, Anteom Teskarom i Dorom Lučin Dobrijević, hranilice smo postavili na stabla u školskom dvorištu.