Tajana Tomoković, OŠ Hinka Juhna Podgorač, Webnovinari, DOD njemački jezik

 • U eTwinning projekt

  🌍Živimo zeleno / Living greenly🌍

  smo se uključili jer i inače provodimo mnogobrojne ekološke aktivnosti u našoj školi, Osnovnoj školi Hinka Juhn, Podgorač, Hrvatska.

  Aktivnosti smo provodili zajedničkim snagama i suradnjom:

  - učenici 5.a i 5.b uključeni u izvannastavnu aktivnost Webnovinari

   

  - učenici 7.a i 7.b razreda u sklopu nastave njemačkog jezika i DOD-a njemačkog jezika

  - učiteljica engleskog jezika Jelena Baričević Momčilović

   

  Projektne aktivnosti, diseminaciju i evaluaciju predstavljamo u kolekciji