Međunarodni dan zaštite močvara

 •      

  U veljači smo obilježili Međunarodni dan zaštite močvara. Nauči smo zašto su važne močvare, proučavali smo močvarna staništa u našoj domovini, biljne i životinjske vrste koje obitavaju na močvarnim staništima te smo razmišljali o načinima zaštite močvara.

  Močvarna su staništa bitna zbog svojih ekoloških svojstava, funkcija i gospodarskih vrijednosti. Vrijednost močvarnih staništa povezana je i s obnavljanjem zaliha podzemnih voda, učvršćivanjem obala, zadržavanjem hranjivih tvari i sedimenata te ublažavanjem klimatskih promjena. Pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma i rekreaciju te predstavljaju iznimnu kulturnu vrijednost. Bitna su vlažna staništa u obrani od poplava.

  Nakon oceana močvarna staništa predstavljaju dom najvećemu broju životinjskih vrsta, čak njima 40 %. Oko 50 % svjetskih močvara već je izgubljeno, a u nekim regijama izgubljeno je i 99 % močvara.

  Učinkovit program za očuvanje močvara jest Ramsarska konvencija koja je potpisana 2. 2.1971. godine u Iranu. Konvencija obavezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitome teritoriju.U Hrvatskoj je pet lokaliteta uvršteno na ramsarski popis: Lonjsko polje i Vransko jezero, Crna Mlaka, Kopački rit i donji tok rijeke Neretve. 

  Učenici su po završetku predstavili jednu biljnu ili životinjsku vrstu koju su zapamtili te neku zanimljivost o njoj.