OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće, Budaševo, Dubravka Granulić

 • Učenici šestog razreda OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće u školskoj 2019./2020.  aktivni su u ovim aktivnostima:

  Students of the sixth grade of the elementary school Budaševo-Topolovac-Gušće in the school year 2019/2020. were active in the following activities:

   

  - sakupljaju ​​​​​​​plastične boce;

  - collect plastic bottles;

   

  - priklju​​​​​​​pljaju plastič​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ne čepove:

  - connecting plastic plugs:

   

   

   

   

  -izrađuju ukrase od reciklažnog materijala (božićni ukrasi, broševi, magneti);

  -make decorations from recycled material (Christmas decorations, brooches, magnets);

  ​​​​​​​

  -izrađuju platnene vrećice.

  -made canvas bags.

   

  Ove školske godine aktivno ćemo sudjelovati u ovom projektu montirajući radijske priloge o:

  - biljkama našega kraja

  - aktivnostima eko-čuvara naše škole

  - kuhinjskim delicijama posavske bakine kuhinje

  - sakupljanju i recikliranju otpada našeg kraja

  - intervjui s ostalim sudionicima u projektu.

   

  This school year we will actively participate in this project by editing radio reports on:

  - plants of our region

  - activities of eco-guards of our school

  - kitchen delicacies of Posavina's grandmother's kitchen

  - collection and recycling of waste from our region

  - interviews with other participants in the project.

   

  Svima sretan početak nastavne godine!

  Javite nam se ako želite zajedno s nama snimati radijske priloge. Znamo način kako preuzeti zvučne datoteke i montirati ih. 

  Pomozite nam u izboru glazbenih podloga. Budimo kretaivni zajedno.

   

  Happy beginning of the school year to all!

  Contact us if you want to record radio reports with us. We know a way to download audio files and edit them.

  Help us choose music backgrounds. Let's be creative together.