Živimo zeleno / Living greenly

Ovim projektom želimo stvoriti obrazovne sadržaje i u što većoj mjeri ih implementirati u školske kurikulume osnovnih škola i vrtića kako bi u budućnosti svi bili spremniji na nove društvene i okolišne izazove i mogli donositi važne životne i poslovne odluke po modelu kvalitetnijeg i održivijeg načina života. Ovim projektom ćemo poticati volonterski, društveni, praktični i kreativno stvaralački rad, te i aktivnu participaciju djece u ekološkim aktivnostima škole, lokalne zajednice i šire kroz koje će učenici stjecati navike odgovornog ponašanja prema okolišu i održivom razvoju. Misli globalno - djeluj lokalno! With this project we will encourage voluntary, social, practical and creative work, as well as active participation of children in environmental activities of the school, local community and beyond through which students will acquire habits of responsible behavior towards the environment and sustainable development. Think globally - act locally!

Latest updates