Međunarodni dan prašuma

  • Obilježili smo Međunarodni dan prašuma pojašnjavajući što je to prašuma te koji značaj imaju prašume za naš planet.

    Prašumom nazivamo šumski prostor u kojemu nikada nije bilo ljudskih zahvata, odnosno u kojima se ljudski utjecaj ne opaža. Najčešće ih povezujemo sa tropskim krajevima no ima ih i u Hrvatskoj. To je učenike jako iznenadilo.

    Pogledali smo na web stranici www.prirodahrvatske.com koja su to područja i video koji ih se najviše dojmio.

    Kako učenici zamišljaju prašumu pogledajte u njihovim crtežima koji su nastali na kraju sata.