· · · · » Adiós ríos, adiós fontes

 • Based on the poem “Adiós ríos, adiós fontes” written by Rosalía de Castro, we worked in a collaborative activity which consisted in assembling a final video composed by strophes recorded by different schools.

   

  With all the videos upload by the schools, we have created two final videos of the poem. Here you can have a look at the result.

  --------------------

   

  Baseándose no poema “Adiós ríos, adiós fontes” escrito por Rosalía de Castro, neste proxecto traballouse nunha tarefa colaborativa que consistiu en crear un vídeo final composto por estrofas grabadas nas diferenets escola.

  Con todos os vídeos subídos polas escolas socias, creáronse dous vídeos finais do poema. Aquí podedes ver o resultado.

   

   

   

  The poem chosen for this activity is “Adiós ríos, adiós fontes”, a well know poem from Rosalía de Castro:

   

  Adiós ríos, adiós fontes

   

  Adiós, ríos; adios, fontes;
  adios, regatos pequenos;
  adios, vista dos meus ollos:
  non sei cando nos veremos.

  Miña terra, miña terra,
  terra donde me eu criei,
  hortiña que quero tanto,
  figueiriñas que prantei,

  prados, ríos, arboredas,
  pinares que move o vento,
  paxariños piadores,
  casiña do meu contento,

  muíño dos castañares,
  noites craras de luar,
  campaniñas trimbadoras,
  da igrexiña do lugar,

  amoriñas das silveiras
  que eu lle daba ó meu amor,
  caminiños antre o millo,
  ¡adios, para sempre adios!

  ¡Adios groria! ¡Adios contento!
  ¡Deixo a casa onde nacín,
  deixo a aldea que conozo
  por un mundo que non vin!

  Deixo amigos por estraños,
  deixo a veiga polo mar,
  deixo, en fin, canto ben quero...
  ¡Quen pudera non deixar!...

  Mais son probe e, ¡mal pecado!,
  a miña terra n'é miña,
  que hastra lle dan de prestado
  a beira por que camiña
  ó que naceu desdichado.

  Téñovos, pois, que deixar,
  hortiña que tanto amei,
  fogueiriña do meu lar,
  arboriños que prantei,
  fontiña do cabañar.

  Adios, adios, que me vou,
  herbiñas do camposanto,
  donde meu pai se enterrou,
  herbiñas que biquei tanto,
  terriña que nos criou.

  Adios Virxe da Asunción,
  branca como un serafín;
  lévovos no corazón:
  Pedídelle a Dios por min,
  miña Virxe da Asunción.

  Xa se oien lonxe, moi lonxe,
  as campanas do Pomar;
  para min, ¡ai!, coitadiño,
  nunca máis han de tocar.

  Xa se oien lonxe, máis lonxe,
  Cada balada é un dolor;
  voume soio, sin arrimo...
  ¡Miña terra, ¡adios!, ¡adios!

  ¡Adios tamén, queridiña!...
  ¡Adios por sempre quizais!...
  Dígoche este adios chorando
  desde a beiriña do mar.

  Non me olvides, queridiña,
  si morro de soidás...
  tantas légoas mar adentro...
  ¡Miña casiña!,¡meu lar!