└► Galician language course

 • The activity planned for January is “Galician language course”.

  Schools from outside Galicia have to record a video asking in their own language how to say a word or expression in Galician language. We will understand eachother. In case we have doubts, we can ask.

  IES San Clemente has paired the schools. Almost everybody has to ask or answer three questions. Here are the paired schools.

  Escola Secundária Carlos Amarante, Braga, Portugal
  1. IES PRAIA BARRAÑA, Boiro, Spain
  2. IES San Clemente, Santiago de Compostela, Spain
  3. IES Maximino Romero de Lema, Baio - Zas, Spain


  Liceo Classico "S. G. Calasanzio", Carcare (SV), Italy
  1. IES San Clemente, Santiago de Compostela, Spain
  2. IES Pontepedriña, Santiago de Compostela, Spain
  3. IES Muralla Romana, Lugo, Spain
   

  Lycée professionnel Jean d'Arcet, AIRE SUR L'ADOUR, France
  1. IES Pontepedriña, Santiago de Compostela, Spain
  2. IES Muralla Romana, Lugo, Spain
  3. IES PRAIA BARRAÑA, Boiro, Spain
   

  IES "Rey Don García", Nájera, Spain
  1. IES Muralla Romana, Lugo, Spain
  2. IES Maximino Romero de Lema, Baio - Zas, Spain
  3. IES San Clemente, Santiago de Compostela, Spain


  Deadline for questions: January 23rd
  Deadline for answers: January 30th (or 1st week of February)
  (We can be a little bit flexible with deadlines.)

  In this activity we can also try to use the forum in the TwinSpace to ask how to say a word or expression in Galician language.

  I have created a forum called “Galician language course”. In this forum, every school outside Galicia has to create, at least, a new thread to ask how to say a word or expression in Galician language. They can choose the school they are asking (there is no need to ask to your paired school from above). The school selected has to answer the thread.

  We have to make sure that everybody participates in the forum. So, please, every time you add a new question, make sure you ask a school that has not been asked before.

   

   

  --------------------

   

   

  A actividade planificada para xaneiro é “Curso de galego”.

  Unha escola de fóra de Galicia debe gravar un vídeo preguntando no seu propio idioma como dicir unha palabra ou expresión no idioma galego. Creo que entenderemos. En caso de dúbida, podemos preguntar.

  O IES San Clemente emparellou as as escolas. Case todas teñen que preguntar ou responder tres cuestións. Aquí están os emparellamentos.

  Escola Secundária Carlos Amarante, Braga, Portugal
  1. IES PRAIA BARRAÑA, Boiro, Spain
  2. IES San Clemente, Santiago de Compostela, Spain
  3. IES Maximino Romero de Lema, Baio - Zas, Spain
   

  Liceo Classico "S. G. Calasanzio", Carcare (SV), Italy
  1. IES San Clemente, Santiago de Compostela, Spain
  2. IES Pontepedriña, Santiago de Compostela, Spain
  3. IES Muralla Romana, Lugo, Spain
   

  Lycée professionnel Jean d'Arcet, AIRE SUR L'ADOUR, France
  1. IES Pontepedriña, Santiago de Compostela, Spain
  2. IES Muralla Romana, Lugo, Spain
  3. IES PRAIA BARRAÑA, Boiro, Spain
   

  IES "Rey Don García", Nájera, Spain
  1. IES Muralla Romana, Lugo, Spain
  2. IES Maximino Romero de Lema, Baio - Zas, Spain
  3. IES San Clemente, Santiago de Compostela, Spain


  Data límite para preguntas: 23 de xaneiro
  Data límite para respostas: 30 de xaneiro (ou primeira semana de febreiro)
  (Podemos ser un pouco flexibles coas datas)

  Nesta actividade podemos tamén probar a usar o foro do TwinSpace para preguntar como se di unha palabra ou expresión en galego.

  Creei un foro chamado “Galician language course”. Neste foro, cada escola de fóra de Galicia ten que crear, polo menos unha nova discusión para preguntar como se di unha palabra ou expresión en galego. Poden escoller a escola á que lle pregunta (non ten por que ser a parella indicada anteriormente). A escola seleccionada ten que responder.

  Temos que asegurarnos que todos participan. Polo que, por favor, cada vez que engadades unha pregunta, asegurádevos que lle preguntades a unha escola á que aínda non lle preguntaran.