└► Presentation / Presentación

 • Presentation (deadline December 12th)

  The main objective of this activity is getting to know each other.

  Every school should record a video, introducing themselves to everybody else.

  In the video, these questions should be answered:

  • What is the name of my school?

  • Where is my school?

  • Which languages are official in my region?

  This video should be finished with one of this sentences:

  • Schools outside Galicia: “Vou falar galego” (which means: “I am going to speak Galician language”)

  • Schools from Galicia: “Eu falo galego” (which means: “I speak Galician language”)

  Every school will record this video in its own language. English subtitles can be used.

   

  --------------------

   

  Presentación (data límite 12 de decembro)

  O principal obxectivo desta actividade é darse a coñecer uns a outros.

  Cada colexio debe gravar un vídeo de presentación para o resto dos compañeiros do proxecto.

  No vídeo, deben responderse a estas preguntas:

  • ¿Cal é o nome da miña escola?

  • ¿Onde está a miña escola?

  • ¿Que idiomas son oficiais na miña rexión?

  Este vídeo debe rematarse cunha destas sentencias:

  • Colexios de fóra de Galicia: “Vou falar galego”

  • Colexios de Galicia: “Eu falo galego”

  Cada colexio gravará este vídeo no seu propio idioma. Pódense usar subtítulos en inglés.