OŠ Nikole Hribara, V. Gorica, 1. d (Jadranka Jelisavac)