3.d OŠ "Sveti Matej" Viškovo

 • 100. DAN U OŠ "SVETI MATEJ" VIŠKOVO U 3.D

  Učenici 3.d razreda, na inicijativu svoje učiteljice Ivane Žagar, ove su školske godine obilježili 100.dan škole u sklopu eTwinning projekta.

  Na nastavi Matematike učenici su dobili matematički izazov kojim su trebali napisati 100 zadatak kombinirajući množenje, dijeljenje, zbrajanje i oduzimanje.

  Na satu Hrvatskog jezika učenici su trebali kombinirajući vrste riječi koje smo naučili i to:imenice, glagole i pridjeve napisati tj.popuniti tablicu i napisati 100 zadanih riječi.

  Likovnu kulturu odradili smo na način da su učenici bojali krune sa natpisom "100.dana škole" kao i broj 100.

  Tjelesna i zdravstvena kultura bila nam je također zanimljiva jer smo u goste pozvali prijatelje iz 1.a razreda i njihovu učiteljicu s kojima smo u dvorani preskakivali vijaču 100 puta, trčali i dodavali se s loptom 100 puta a na samom kraju svi zajedno smo svojim tijelima formirali broj 100.

  Poticali smo suradničko učenje i razvijali naše socijalne vještine.Zaključili smo da ćemo i iduće godine ponoviti 100.dan!

  Nakon provedenih aktivnosti odradili smo vrednovanje istih. Učenici su izrazili svoje zadovoljstvo odrađenim aktivnostima.