OŠ Hinka Juhna Podgorač - PŠ Stipanovci, KO 1./3. r., Monika MUžar - Kos

 • 100. ti DAN ŠKOLE  u PŠ Stipanovcima

  U ovom projektu sudjelovali su učenici 1./3. r. Oš Hinka Juhna Podgorač - PŠ Stipanovci:

  1. r. - Tena Nađ, Paula Riger, Klara Feldi i Lana FӦldy

  3. r. - Mia Moguš, Hana Moguš, Lea FӦldy i Leon Bošnjaković

   

  Ovim projektom nastojali smo okupiti učenike naše škole te na zanimljiv način kroz odabrane sadržaje obilježiti 100. ti dan u školi. Dan je zamišljen kao dan bez školskih udžbenika, a učenici su taj dan ostavrivali ishode nastavnih predmeta na jedan poseban nesvakidašnji način kroz igru, veselje i zabavu. 

   

  TIJEK AKTIVNOSTI U PROJEKTU

  Projekt smo započeli tako što smo na satu izvannastavnih aktivnosti. Izradili smo nastavne materijale kojima smo se uveli u aktivnosti povodom stotog dana škole. 

  NAŠA UČIONICA

  1. AKTIVNOST - Himna 100. dan škole

  Na satu glazbene kulture naučili smo pjevati i himnu posvećenu stotom danu škole.

  2. AKTIVNOST - Obilježja 100. dana škole

  Izradili smo i ukrasili krune za svakog učenika, akreditacije koje smo nosili na našim majicama u čast 100 -tog dana škole. 

  3. AKTIVNOST - Sigurnost na internetu 

  Na satu razrednika naučili smo kako se sigurno koristiti internetom te na koje opasnosti možemo naići učenjem putem interneta, kako se zaštiti. Izradili smo oblak riječi u Wordartu. Pogledali smo video uradak Sigurni s neticom te smo izradili plakat i prezentaciju u powerpointu u razredu na kojem smo istaknuli pravila i sve što smo naučili. 

  OBLAK RIJEČI U WORARTU

  KAKO ZAŠTITITI DJECU NA INTERNETU

  SIGURNI S NETICOM

  Izradili smo e-knižicu u kojoj smo objedinili sve što smo naučili o zaštiti putem interneta. 

  DAN SIGURNIJEG INTERNETA e-knjižica

  4. AKTIVNOST - Izrada materijala u Worartu

  5. AKTIVNOST - Naočale s motivom broja 100

  Izradili smo i naočale putem kojih smo lakše uočili što se sve krije u znaku broja STO.

    

   

  6. AKTIVNOST - 100 različitih društvenih igara

  1. igra: PIK U BROJ 100

  Složili smo broj sto od sto kamada sitnih pločica. 

  2. igra: ŽABICE SA STO ZADATAKA

  Izradili smo 10 žabica u kojima se krilo po 10 zadataka pisanog dijeljenj brojeva do 100 te smo se poigrali u paru igrom u Žabicama. 

  3. igra: ŽETONI - ZBROJ NEKA BUDE 100

  Donijeli smo u školu sto žetona na kojima su se nalazili brojevi do 100. Naš zadatak je bio naći parove dvoznamenkastih brojeva čii zbroj će dati 100. 

    

  4. igra: RAZVRSTAJ STO ŠTAPIĆA

  Slagali smo plastične štapiće u bojama koje smo razvrstavali u skupine različite boje i brojili ih po 10. 

  5. igra: MATEMATIČKI DORUČAK UZ 100 ZADATAKA

  Odradili smo i matematički doručak te smo u čašama izradili 100 zadataka zbrajanja i oduzimanja do 20 te ih raspodijelili u deset čaša. Zadatke smo izračuunali redom. 

  6. igra: BACI KOCKU I NEKA BUDE 100

  Bacali smo kockice sa brojevima u obliku točkica i stvarali formacije da zboj svih bačenih kocki bude broj sto. 

  7. igra: STO KOMADA DRVENIH ŠIBICA

  Donijeli smo sto komada drvenih šibica od kojih smo stvarali zanimljive oblike (kućice, zgrade, ustanove...). 

   

  8. igra: STO DIJELOVA PUZZLI

  Donijeli smo puzzle od sto komada te smo slagali i stvarali zanimljive slike. Slike pizzli nosile su i zanimljive brojeve čiji je zbroj iznosio 100. 

   

  9. igra: MEMORY - STO MATEMATIČKIH ZADATAKA

  Donijeli smo sto katica memory sa sto matematičkih zadataka koje su primjereni dobi učenika (zbrajanje i oduzimanje do 100). 

  10. igra: JESENSKE PUZZLE

  Donijeli smo sto komada puzzli i stvarali smo jesenske motive voća i povrća. 

  11. igra: TANGRAMI OD 100 RAZLIČITIH KOMADA

  Od sto komada sitnih neobičnih dijelova slagali smo prepoznatljive tangrame u zanimljivim bojama. 

  12. igra: STO KARTI 

  Na sat smo donijeli sto karti od kojih smo slagali kuće i dvorac sve u određenu visinu dok nam je broj karti to dozvoljavao. 

  13. igra: RAZVRSTAVANJE - 100 KAMENČIĆA

  Od sto kamada kamenčića razvrstavali smo manje skupine po 10 kamenčića u zasebne predviđene posudice. 

  14. igra: IGRA S NOVČANICAMA

  Poigrali smo se sa hrvatskim novčanicama tj. kunama i naučili smo razmjenjivati novac u sitnije valute i obrnuto. 

  7. AKTIVNOST:  ISTRAŽIVANJE O POVIJESNIM OSOBAMA NA NOVČANICAMA HRVATSKIH KUNA

  Na satu prirode i društva istraživali smo povijesne osobe koje se nalaze na poleđini hrvatskih kuna. 

  8. AKTIVNOST: LIKOVNA KULTURA - STOGODIŠNJACI 

  Na satu likovne kulture izradili smo portrete naših baka i djedova koji imaju 100 godina. 

   

  9. AKTIVNOST: LIKOVNA KULTURA - PORTERT PO UZORU NA PABLA PICASSA

  Na Likovnoj skupini oslikali smo portrete po uzoru na Picassa od sto komada raznobojnog šarenog papira. 

   

  10. AKTIVNOST: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - GRAD NOĆU 

  Na izvannastavnim aktivnostima izradili smo kućice sa sto prozora u zanimljivim oblicima. 

  11. AKTIVNOST: DIPLOME ZA POSTIGNUTA OSTVARENJA

  Za sve učenike koji su aktivno sudjelovali u svim zadanim peojektnim aktivnostima dodijelili smo diplome za trud i rad.  

  Od Udruge učitelja razredne nastave Zvono dobili smo diplome kao nagradu za sve ostvarene aktivnosti unutar projekta.  

  ZAJEDNIČKO FOTOGRAFIRANJE

  EVALUACIJA

  Web materijali o 100 dana škole

  Nakon svih aktivnosti izradili smo i interaktivne nastavne materijale kojima smo prikazali što smo sve naučili u sto dana škole. 

  WORDART O RIJEČIMA KOJE IMAJU U SEBI STO

    

  WORDART O ZADOVOLJSTVU AKTIVNOSTIMA U PROJEKTU

   

   

  DISEMINACIJA

  Projektne aktivnosti smo objavili u članku na službenima mrežnim stranicama naše škole.

  WEB STRANICA ŠKOLE

  Projektne aktivnosti su objavljene i na web stranicama lokalnog javnog glasila.

  PORTAL WWW. NAŠICE.COM