Drugi krug

 • Ekipe koje su prošle u 2. krug

  SŠ Novska

  Od 8 ekipa iz projekta, tri ekipe su prošle u drugi krug:

  DreamTeam (B),
  EMERALD (A),
  Xplosion (A).

  SŠ Markantuna de Dominisa Rab

  Tri ekipe iz B kategorije nisu prošle u drugi kurg.
  Jedina ekipa iz A kategorije koja je sudjelovala u prvom krugu SO prošla je i u drugi krug.

  Ekipa MAU

  Tehnička škola Zagreb

  Ekipa tablice (A) prošla je u drugi krug.

  Elektrotehnička i prometna škola Osijek

  Mentor: Karolina Brleković
  U drugi krug prošla ekipa LOG

  Elektrotehnička i prometna škola Osijek

  Od 9 prijavljenih ekipa u drugi krug su prošle ekipe LuKaTo i Ćamiša.