SŠ Markantuna de Dominisa Rab

 • Popis učenika/timova s temama

  Timovi Učenici Tema
  Zavist

  Ivan Lukas Andreškić

  Mario Kuparić

  Mjere rasipanja (disperzija, varijanca, standardna devijacija)
  Rabljanke

  Antonija Beg

  Ida Krstinić

  Populacija i uzorak. Vrste podataka. (Statistička obilježja)
  Ekipa

  Andro Miš

  Vito Debelić

  Mjere sredine (općenito, medijan, mod)
  Mau

  Sara Brmbota

  Chiara Debelić

  Struktura i korištenje službenih podataka na stranicama DZS. Što je anketa?