STATISTIČKA OLIMPIJADA ...

  •  

     

    Na poveznici Statistička olimpijada kliknite na SOS ... tamo ćete pronaći primjere zadataka te brošuricu za učenje i pripremanje za natjecanje.

    Rokovi: