Obilježavanje Europskog dana statistike po školama

 • 1. Osnovna škola Novska

   

   

   

  2. Osnovna škola Gornja Vežica Rijeka

   

   

  Statistika OŠ Gornja Vežica Rijeka - Made with Moovly

   

  3. Osnovna škola Tin Ujević Osijek

  Povodom obilježavanja Dana statistike učenici su prikupili, analizirali i prikazali podatke o našoj škole. Uredili su panoe i izradili čestitke školama partnerima.

                               

   

  4. Srednja škola Petrinja

  ----

  5. Tehnička škola Zagreb

  Europski dan statistike - Tehnička škola Zagreb

  6. Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

   

  7. Gimnazija Vukovar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8. Tehnička škola Čakovec

   

   

   

  9. Elektrotehnička i prometna škola Osijek

  Uredili plakat s čestitkama naših partnera.

   

   

  10. Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab

  Čestitke koje su učenici Srednje škole s Raba pripremili partnerima u projektu:

  Uređivanje panoa u školi.

  Pristigle čestitke partnerskih škola

  Virtualni pano učenika sudionika etwinning projekta "Statistika naša svagdašnja"

  Poveznica: Virtualni pano povodom Europskog dana statistike

   

     11. Srednja škola Novska   

  Izradili smo i poslali čestitke:

  Obilježili Europski dan statistike u školi s nastavnicima i učenicima:

  Primili smo čestitke iz partnerskih škola i organizirali izložbu:

  O Europskom danu statistike u Srednjoj školi Novska:

  http://ss-novska.hr/Obavijesti/ArticleId/2115/oamid/430

   

  Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin

  - predavanje: Promocija statistike u svakodnevnom životu

  - izrada plakata na temu "Statistika"