Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin

  • Nakon razvojačenja Vojne krajine, u čijem sastavu se nalazio i ogulinski kraj, grad Ogulin se počeo, krajem 19. stoljeća, brže razvijati kao administrativni i gospodarski centar.

    Činovničke i trgovačke obitelji željele su svoju djecu školovati u mjestu stanovanja pa je već 1906. godine građanstvo tražilo osnivanje gimnazije, ali austro-ugarske vlasti nisu udovoljile zahtjevu.

    Gimnazija je osnovana nakon formiranja jugoslavenske države, odlukom bana Matka Laginje, te započinje s redovnom nastavom 13. listopada 1919. godine. Prvi ravnatelj bio je prof. Luka Golub, a nastava je počela s 290 učenika te 8 učitelja i nastavnika.

    Učenici Gimnazije, koja od 2000. godine nosi ime Gimnazija Bernardina Frankopana, i danas organiziraju brojne priredbe, izdaju školski list „Bernardin“ te postižu odlične rezultate na školskim, županijskim i državnim natjecanjima.

    Ekonomska škola u Ogulinu osnovana je 14. lipnja 1960. godine, a pri osnutku su upisana 3 razreda sa sto učenika od kojih je na kraju školske godine 1963./64. maturiralo njih 56. Prvi ravnatelj bio je Nikola Crnković. Dogradnjom prostora uz današnju gimnaziju, škola se seli u taj prostor 1978. godine gdje je i danas, u sastavu Gimnazije kao program ekonomije i trgovine.