UPOZNAJMO SE ...

 • Izvor slike: Power Point - Creative Commons licences (http://www.romain-world-tour.com/globetrotter/lets-meet-together/)

 • Popis škola s timovima nastavnika i brojem učenika

  SŠ Novska

  Gordana Divić
  Lea Božić
  Zdenka Marton
  Ivana Došlović Pezić

  10 + 5 + 2 = 17 učenika

  SŠ Markantuna de Dominisa Rab

  Voditeljica: Aleksandra Brmbota, prof. matematike
  8 učenika

  OŠ Novska

  Dražena Potočki
  Ksenija Lekić
  8 + 10 = 18 učenika

  SŠPetrinja

  Svjetlana Jakšić
  17 učenika

  Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana

  Branko Rumenović
  17 učenika

  OŠ Gornja Vežica Rijeka

  Alena Dika
  Diego Tich
  7 učenika

  Elektrotehnička i prometna škola Osijek

  Karolina Brleković
  Marin Kanaet
  8 + 8 = 16 učenika

  OŠ Tin Ujević, Osijek

  Tihana Kraml Kanaet
  8 učenika

  Tehnička škola Čakovec

  Mentorice: Sanja Loparić i Nataša Lončarić
  učenika: 14

  Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

  Mirna Stojanović
  Ivana Božić Lombarović
  Danijel Markić
  Danijel Pobi
  15 učenika

  Tehnička škola Zagreb

  Snježana Šišić
  Mirjana Matijević
  Mirela Plavčić Jurković
  13 + 4 + 4 = 21 učenika