DAN BROJA PI

  • Zaigrajmo kvizove!

    Broj PI - Kahoot kviz koji je pripremio Mario (SŠ Markantuna de Dominisa Rab)

    Kahoot kviz - Dan broja PI ... kviz koji su napravili učenici Zvonimir i Bruno (SŠ Novska)