SŠ Markantuna de Dominisa Rab

  • Povodom Svjetskog dana zdravlja, učenice Chiara i Sara provele su anketu među djelatnicima naše škole. Anketa je napravljena u web alatu MS Forms. Rezultate ankete možete vidjeti na linku:

    Anketa povodom Svjetskog dana zdravlja

    Učenici 1.g razreda, Ivan Lukas Andreškić i Mario Kuparić, pripremili su i proveli u školi anketu o popularnosti predmeta koju su obradili i prezentirali na Večeri matematike.

     

    Učenice 4.g razreda, Chiara Debelić i Sara Brmbota, pripremile su, provele i analizirale anketu za Večer matematike o nekim obilježjima učenika i nastavku školovanja.