Michalik - Šupáková - Špinka

  • Nyní o spolupráci učitelů, která byla velmi nutná a v některých fázích projektu i velmi potřebná. Předkládáme naše poděkování žákům. Velmi podařené dílo.

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user