Michalik - Šupáková - Špinka

  • Nyní o spolupráci učitelů, která byla velmi nutná a v některých fázích projektu i velmi potřebná. Předkládáme naše poděkování žákům. Velmi podařené dílo.