Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej piszą zakończenie opowiadań kolegów z Czech i Słowacji:)

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user