Slovanský ústav Akademie věd ČR - náš partner

  • V listopadu jsme navštívili Slovanský ústav Akademie věd ČR a seznámili jsme se s jeho činností. Prohlédli jsme archiv a měli jsme nachystané prima aktivity. Výklad p. ředitele dr. Čermáka byl velmi poutavý a zajímavý.

    Slovanský ústav AV ČR převzal záštitu nad naším 5. slovanským sborníkem povídkovým.

    Bylo nám ctí pobývat v tomto ústavu AV ČR.

    Vyslechli jsme i texty ve staroslověnštině.