Práce s odbornou literaturou

  • Samozřejmě jsme hledali v odborné líteratuře co je povídka a naše výpisky uveřejnili na nástěnce padlet.com

    Lexikon literárních pojmů je zajímavá kniha.

    http://padlet.com/reditel2/3hvy6nrqogrj

    Taky přikládáme fotografie, jak nám to slušelo:-)