Veřejné čtení

  • Samozřejmostí školní práce v rámci literatury jsou naše veřejná čtení. Na podzim jsme se zaměřili na četbu 150 poděbradských příběhů, které napsal dr. Ladislav Langr.

    Na akci jsme se pečlivě připravili, chystali texty, cvičili intonaci. Těšíme se na veřejné čtení ze sborníku.

    Celá akce v městské knihovně byla vydařená.