5. slovanský sborník povídkový

Žáci si na základě komunikace emailem, videokonferencí, prací v prostředí twinspace se spolužáky ze sousedních slovanských evropských zemí, autorským psaním i četbou povídek, vyprávěním o literárních osobnostech regionu Poděbrad – Polabí , Bzince pod Javorinou – Bílé Karpaty, Nawojowa – podhůří Beskydy Sądecké, Beskydy Nízke a Beskydy Wyspowe, řeka Dunajec, nácvikem scénického čtení, představeních národních divadel a scén, posílí kompetenci komunikativní, osvojí si porozumění jazyků slovanských sousedů. Vyhledáváním a tříděním informací z literární teorie – povídka, pojem scénické čtení, dramatické umění, jejich pochopením v praxi a systematizací je efektivně využijí v procesu nejen vlastního učení, ale i při tvůrčích činnostech – autorské psaní povídky, nácviku scénického čtení, osvojení výpisků, výtahu, tvorba mp3 audiotéky a videozáznamů, prezentace ppt, - vlastní povídky s možnou ilustrací, společný přednes. Praktické činnosti s technikou posílí kompetenci v oblasti aktivního používání ICT v životě i ve výuce, nové nástroje, využití zejména při hodnocení a sebehodnocení. Psaní vlastních povídek, nácvik scénického čtení a výtah z odborného textu posiluje duševní rozvoj žáků s estetickými prožitky a podporuje práci v týmu, mezinárodním týmu. Společná četba povídek. Vznikne 5. slovanský sborník povídkový – povídky a scénické čtení.

Latest updates