Lista uczestników, seznam, zoznam

  • Tak jsme se rozdělili do skupin a čeká nás zajímavá práce a spolupráce. Využili jsme excell i  jpg.

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user