100. výročie vzniku ČSR na Slovensku

  • V tomto roku si pripomíname 100. výročie konca 1. svetovej vojny a vzniku Československa. Počas pobytu českých učiteľov na našej škole v rámci projektu Erasmus+ sme si toto výročie pripomenuli pri pamätníku padlých v Bzinciach pod Javorinou. Položili sme k pamätníku spoločný venček a naša škola pripravila program - príhovory, básne, čítanie autentických listov z vojny. Príhovor predniesol aj p. riad. Vlastimil Špinka z partnerskej školy v Poděbradoch v ČR.