Ako pracujeme

  • Na hodine literatúry sme si pozreli prezentácie našich partnerov, pracovali sme s internetom a čítali z kníh. Troška sme skúsili i poľštinu, lebo Agátka má bratranca Poliaka, tak jej je poľština blízka. Čeština nám problémy nerobí. 

     

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user