3.a, OŠ "Braća Seljan", Karlovac

 • PLAN AKTIVNOSTI:

  1. MATEMATIKA- Dizajniramo novčanicu od 100 eura

  2. GLAZBENI- Himna 100. dan škole

  3. PID- Kad budem imao 100 godina, izgledati ću ovako...

  4. TZK- listić: Vježbamo za 100 (10 različitih vježbi ponoviti 10 puta)

  5. HRVATSKI JEZIK- Broj 100 u mom osobnom životu

  EVALUACIJA: dodjela diploma za sudjelovanje