OŠ Skrad, učiteljica Diana Cindrić

 • 1. AKTIVNOST - predstavljanje učenika

   

  Mi smo učenici 6. razreda OŠ Skrad. Veselimo se druženju tijekom 100. dana škole i ove školske godine!

   

  https://twinspace.etwinning.net/200743/pages/page/1788773

   

  Izvadak iz kurikuluma škole:

   

   

  2. AKTIVNOST - potpisane suglasnosti učenika

   

   

   

   

  3. AKTIVNOST - obilježavanje Dana sigurnijeg interneta

   

         Dan sigurnijeg interneta obilježava se svake godine drugi utorak u mjesecu veljači. Ove godine Dan sigurnijeg interneta učenici viših razreda OŠ Skrad s učiteljicom matematike Dianom Cindrić  obilježili su 8. veljače uz neka interesantna predavanja na online konferenciji Potraga za boljim internetom koju su 8. veljače 2022. povodom Dana sigurnijeg interneta organizirali udruga “Suradnici u učenju”, CARNET i Nacionalni CERT s partnerima: Agencijom za zaštitu osobnih podataka, Agencijom za elektroničke medije, Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, Pravobraniteljicom za djecu, Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, portalom Medijska pismenost, Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Oracleom, Microsoftom, Googleom i projektnim partnerima iz Poljske. Uz konferenciju organizirali su i tradicionalni online izazov za učenike i učitelje.

          Poveznice na interesantne kvizove o ponašanju na internetu učenicima su bile podijeljene u virtualne učionice Teamsa te su se učenici rado odazvali rješavanju kvizova kroz koje su mogli naučiti kako ne smiju online dijeliti svoje podatke nepoznatim osobama, ne dogovarati putem interneta susrete s virtualnim osobama jer ne znaju tko se krije iza slike profila.

          Učenici su tijekom dana poslušali nekoliko zanimljivih predavanja s konferencije kroz koja su mogli ponoviti ono što su znali o opasnostima na internetua, ali su mogli i naučiti kako internet učiniti boljim i pouzdanijim mjestom za učenje i druženje.

   

  Pripremila: Diana Cindrić

   

  4. AKTIVNOST - obilježavanje 100. dana u školi

  Matematika

  eTwininning projekt - 100. dan škole u Osnovnoj školi Skrad

  Matematika i kemija kroz broj 100

  Ove školske godine učenici 6. i 8. razreda, 14. veljače 2022.g. obilježili su 100. dan nastave kroz aktivnosti provedene na dva integrirana nastavna sata Matematike i Kemije. Nastavne aktivnosti za učenike pripremile su i vodile učiteljice matematike Diana Cindrić i učiteljica kemije Bojana Kovačević.

  Na području matematike učenici su odlučili istražiti i opisati značenje 100 matematičkih oznaka i simbola . Na satovima dodatne nastave matematike, puno prije 100 dana, koristeći Internet istraživali su matematičke oznake i simbole te ispisivali njihovo značenje. Na 100. integrirani dan u školi predstavili su rezultate svoga rada putem plakata na koje su nalijepili 100 matematičkih simbola, njihov opis i značenje. Projekt će učenici završiti izradom knjižice 100 matematičkih simbola i njihovih značenja koje će tijekom školske godine napraviti u digitalnom alatu Bookcreator.

  Iz kemije su učenici proučavali 100. kemijski element Fermi. Proučavali su Fermijev paradoks i svojstva te zanimljivosti o Fermiju, a također su israživali o životu i radu Enrica Fermija po kojem je taj 100. element dobio ime.

  Na kraju drugog sata učenici su kroz kviz u Kahootu pojedinačno vrednovali ostvarenost svojih obrazovnih ishoda o matematičkim pojmovima i simbolima te o kemijskom elementu Fermiju. Iz matematike su napisali tri matematička simbola koja su do sada znali i njihovo značenje i tri nova simbola i njihova značenja koja su naučili 100. dan u školi. Iz kemije su učenici napisali tri stvari koje su do sada o Fermiju znali te tri stvari koje su naučili tijekom obilježavanja 100. dana u školi.

  Ovakav način rada učenicima je bio zanimljiv jer su surađivali unutar grupe i međusobno razmjenjivali svoja znanja te razvijali matematičke i kemijske kompetencije.

  Kako je izgledala atmosfera 100. dana nastave u našem razredu možete pogledati na fotografijama.

  Kemija

  S učenicima 8. razreda (razred boji sedam učenika) početkom ove školske godine dogovarala sam obilježavanje 100 dana nastave.  Preložila sam nekoliko  tema, a učenici su glasanjem odabrali temu

   „ 100 kemijski element za 100 dan nastava“.

   Početkom 12. mjeseca svaki učenik izabrao je jedan određeni zadatak, aktivnost koju treba odraditi kako bi mogli na 100 dan nastave ( 14. veljače 2022.) izraditi plakat i  svaki učenik prezentirati svoj dio odrađenog zadatka.

  Aktivnosti za učenike bile su: istražiti položaj  i podatke 100 kemijskog elementa u periodnom sustavu elemenata – fermija ( Fm), pronaći njegove susjedne kemijske elemente, pronaći najvažnija svojstva fermija i zanimljive podatke vezane uz kemijski element fermij (Fm). Jedna učenica istražila je biografiju nobelovca, fizičara Enrica Fermia  po kojem je 100 kemijski element dobio ime, a druga učenica prema predlošku (fotografiji) crtala je lik znanstvenika Enrica Fermia.

  Neobičan zadatak izabrao je jedan učenik. Trebao je provesti anketu među učenicima osmog i sedmog razreda o pitanju poznatom kao Fermijev paradoks: „ Ako su vanzemaljci svakodnevnica zašto nismo uspjeli ostvariti kontakt s njima?“ Osim učenika osmog i sedmog razreda, u anketi su sudjelovale razrednice sedmog i osmog razreda, ravnateljica Škole i učiteljica kemije. Zatim je trebao napravili analizu ankete i izdvojiti najoriginalnije odgovore.

  Na 100 dan nastave  ( blok sat nastave) učenici su izradili plakat i zatim prezentirali drugim učenicima u razredu svoj dio odrađenog zadatka. Na kraju drugog školsko sata provedeno  je pomoću nekoliko pitanja u anketi  samoverdnovanje učenika o naučenog i  radnoj atmosferi u razredu.

  Učenici su bili vrlo zadovoljni ostvarenim aktivnostima, timskim radom  i sudjelovanjem  u  obilježavanju 100 danu nastave.

  Aktivnosti za učenike,  koordiniranje svih aktivnosti, anketu za samovrednovanje  osmislila je i vodila učiteljica kemije Bojana Kovačević .

    

       

                                                                               Pripremila: Bojana Kovačević, prof.

   

   

  5. aktivnost

  U digitalnom alatu Book Creatoru napravili smo knjižicu 100 matematičkih simbola  i njihovih značenja

  https://read.bookcreator.com/L5fGzLPjIgEnwVWtnqrXIcpBncvMMrm5-2HQvIaw8RI/Ca9Z7DwCQ1-qOIABWd8AOA

   

  6. aktivnost

  U digitalnom alatu Canvi smo napravili prezentaciju o značaju poznavanja matematičkih simbola:

  https://www.canva.com/design/DAFB1avUMqk/cCR8IqfTzkbkVuQfDW5Y7w/view?utm_content=DAFB1avUMqk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

   

  7. aktivnost

  Snimka čitanja o značanju matematičkih simbola:

   

  https://www.youtube.com/watch?v=Ai-fBBufSfk

   

   

   

  8. aktivnost 

  Evaluacija projekta - analiza ankete za učenike

   

 • Diseminacija - OŠ Skrad, učiteljica Diana Cindrić

  Diseminacija projekta na web stranici OŠ Skrad

  Mat. ožujak, knjižica u Book Creatoru, tijek rada

  Diseminacija projekta kroz knjižicu napravljenu u alatu Bookcreator
  Diseminacija projekta na facebook stranici OŠ Skrad

  Matematički ožujak

  Mrežna stranica naše škole

  Moji eTwinning projekti u našoj školi

  Facebook stranica naše škole

  Knjižica u Book Creatoru

  Facebook stranica naše škole

  Tijek rada

  Facebook stranica naše škole

  Moji eTwinning projekti u školi

  Diseminacija na priredbi uz Dan naše škole

  Obilježavanje Dana eTwinninga