2.razred OŠ Rovišće, Melita Pek, Hrvatska

 • Zaštita podataka učenika

  Prije uključivanja u projekt svi su roditelji potpisali suglasnost za sudjelovanje i fotografiranje djece te objavu fotografija. Nigdje ne navodimo osobne podatke učenika te ime i prezime ne vežemo uz fotografije. Zbog zaštite osobnih podataka (ime i prezime učenika) suglasnosti roditelja ovdje ne objavljujemo.

  ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI

  goo C.1.1.Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

  Uključuje se u zajedničke aktivnosti razrednog odjela i izvršava svoj dio zadatka.

  ikt D.1.1.Učenik se kreativno izražava i istražuje jednostavne metode za

  poticanje kreativnosti u zadanim ili novim uvjetima.

  osr A.1.1.Razvija sliku o sebi.

  Uključuje se u ponuđene aktivnosti s vršnjacima.

  uku A.1.2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema

  Učenik se koristi jednostavnim strategijama učenja i rješava

  probleme u svim područjima učenja uz pomoć učitelja

  OŠ HJ A.2.3.Učenik čita kratke tekstove tematski prikladne učeničkomu iskustvu, jezičnomu razvoju i interesima.

  MAT OŠ A.2.1.Služi se prirodnim brojevima do 100 u opisivanju i prikazivanju količine i redoslijeda.

  MAT OŠ A.2.3. Zbraja i oduzima u skupu prirodnih brojeva do 100.

  MAT OŠ C.2.1. Opisuje i crta dužine.

  PID OŠ B.2.1. Učenik objašnjava važnost odgovornoga odnosa čovjeka

  prema sebi i prirodi.

  Opisuje važnost tjelesne aktivnosti, prehrane i odmora za razvoj svoga tijela i zdravlje.

  A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne aktivnosti

  A.1.3.Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene

  okoline.

  OŠ GK B.2.2. Učenik pjeva/izvodi pjesme i brojalice.

  Naše projektne aktivnosti

  Stoti dan škole 2.razreda Osnovne škole Rovišće je u utorak, 15. veljače 2022.

  UVODNE AKTIVNOSTI PROJEKTNOG DANA

  Danas je utorak, 15.veljače. U četvrtak nam je bio 97. dan nastave u drugom razredu. Zna li netko što je danas? 100. dan nastave u 2. razredu. Znate li koliko nam dana ostaje do kraja 2. razreda? 75 Usporedite broja dana koje smo odradili i broj preostalih dana. 100 >75

  Za "ulazak" u projektne aktivnosti trebalo je otkriti šifriranu poruku.

  RJEŠENJE: Danas smo sto dana pametniji.

   

  Što ćeš raditi za 100 dana? Koji će to biti dan? (Učenici su mislili da će biti ljetni praznici, pa su planirali igru cijeli dan, more...)

  Računamo uz pomoć zidnoga kalendara.

  veljača 13 dana, ožujak 31 dan, travanj 30 dana

  13+31+30=74 Koliko još dana nedostaje do 100? 26.

  Kada će biti 100. dan od današnjeg dana? 26. svibnja.

  Što ćeš raditi u četvrtak, 26. svibnja? Prijepodne zadaća i učenje, poslijepodne nastava, trening...

   

  RAZMISLIMO O BROJU 100. (Danas imamo sve aktivnosti s nazivom STO.)

  Rješavanje radnog lista

  BRZINA TIHOG ČITANJA U 100 SEKUNDI

  • upute
  • na dogovoreni znak učenici počinju čitati u sebi s olovkom u ruci
  • na drugi znak prestaju čitati i olovkom stavljaju crticu iza zadnje pročitane riječi

  MJERENJE DUŽINA

  -rad u 5 skupina (svaka skupina izmjerila je 20 dužina)

  Zbrojili smo koliko smo dužina ukupno u našem razredu izmjerili danas na satu matematike.

  20+20+20+20+20= 100

  Nakon mjerenja igrali smo igru u 5 skupina, Svaki je učenik imao radni list Dopuni do  100.Igra se bacanjem kocke i pribrajanjem dobivenog broja. Pobjednik je učenik koji prvi dopuni do broja 100.

  100 SAVJETA O ZDRAVLJU

  Učenici, podijeljeni u 5 skupina zapisuju savjete o zdravlju (svaka skupina po 20 savjeta):

  1. Dijete
  2. Higijena tijela
  3. Čuvanje zdravlja
  4. Prehrana
  5. Zdravstvene ustanove

  Svaka će skupina svoje savjete zalijepiti na poster 100 savjeta o zdravlju.

  TJELOVJEŽBA

  Učenici vježbaju 10 vježbi od kojih je svaku potrebno ponoviti 10 puta kako bismo došli do broja 100. Vježbamo uz radni listić ,a redoslijed ide bacanjem kocke sa zadacima zbrajanja i oduzimanja.

  PJEVANJE HIMNE Stoti dan škole

  DANAS SMO 100 DANA PAMETNIJI...

  Što smo sve u školi naučili ovih 100 dana?

  Mi smo kraljevi i kraljice 100. dana. Izradili smo krunu u aplikaciji Paint (svaki učenik je kreirao svoju krunu).

  DIPLOME

  Dan smo završili podjelom digitalnih diploma na ClassDojo (ekološki smo osvješteni).

  EVALUACIJA PROJEKTA

  Provedena je aplikacijom MS Forms.

  DISEMINACIJA PROJEKTA

  razredna mrežna stranica poveznica Melitina učionica

  školska mrežna stranica poveznica-školska mrežna stranica

  javna Wakelet kolekcija poveznica Wakelet

  FB stranica projekta poveznica FB stranica projekta

  FB stranica OŠ Rovišće 

  Instagram OŠ Rovišće