Bojana Kovačević OŠ Skrad

 • Ishodi :

  KEM   OŠ A.8.1. Primjenjuje kemijsko nazivlje i simboliku za opisivanje sastava tvari.

  KEM OŠ D.8.3. Uočava zakonitosti uopćavanjem podataka prikazanih tekstom, crtežom,                    modelima, tablicama i grafovima.

   

  Opis aktivnosti:

  S učenicima 8. razreda (razred boji sedam učenika) početkom ove školske godine dogovarala sam obilježavanje 100 dana nastave.  Preložila sam nekoliko  tema, a učenici su glasanjem odabrali temu

   „ 100 kemijski element za 100 dan nastava“.

   Početkom 12. mjeseca svaki učenik izabrao je jedan određeni zadatak, aktivnost koju treba odraditi kako bi mogli na 100 dan nastave ( 14. veljače 2022.) izraditi plakat i  svaki učenik prezentirati svoj dio odrađenog zadatka.

  Aktivnosti za učenike bile su: istražiti položaj  i podatke 100 kemijskog elementa u periodnom sustavu elemenata – fermija ( Fm), pronaći njegove susjedne kemijske elemente, pronaći najvažnija svojstva fermija i zanimljive podatke vezane uz kemijski element fermij (Fm). Jedna učenica istražila je biografiju nobelovca, fizičara Enrica Fermia  po kojem je 100 kemijski element dobio ime, a druga učenica prema predlošku (fotografiji) crtala je lik znanstvenika Enrica Fermia.

  Neobičan zadatak izabrao je jedan učenik. Trebao je provesti anketu među učenicima osmog i sedmog razreda o pitanju poznatom kao Fermijev paradoks: „ Ako su vanzemaljci svakodnevnica zašto nismo uspjeli ostvariti kontakt s njima?“ Osim učenika osmog i sedmog razreda, u anketi su sudjelovale razrednice sedmog i osmog razreda, ravnateljica Škole i učiteljica kemije. Zatim je trebao napravili analizu ankete i izdvojiti najoriginalnije odgovore.

  Na 100 dan nastave  ( blok sat nastave) učenici su izradili plakat i zatim prezentirali drugim učenicima u razredu svoj dio odrađenog zadatka. Na kraju drugog školsko sata provedeno  je pomoću nekoliko pitanja u anketi  samoverdnovanje učenika o naučenog i  radnoj atmosferi u razredu.

  Učenici su bili vrlo zadovoljni ostvarenim aktivnostima, timskim radom  i sudjelovanjem  u  obilježavanju 100 danu nastave.

  Aktivnosti za učenike,  koordiniranje svih aktivnosti, anketu za samovrednovanje  osmislila je i vodila učiteljica kemije Bojana Kovačević .

    

       

                                                                                Pripremila: Bojana Kovačević, prof.