4.a OŠ Rugvica, Danijela Klajn

 • Projekt sam uvrstila u svoj Godišnji izvedbeni kurikulum te okvirno isplanirala aktivnosti koje ću provesti u okviru svog razreda te time ostvariti ishode nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika, Likovna kultura, Sat razrednika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura te međupredmetnih tema.

   

  Stoti dan škole obilježili smo 11. veljače 2022. godine.

  web stranica projekta

   

  AKTIVNOSTI TIJEKOM DANA:

  1. Make Some Noise - veseo i dinamičan ples kao uvod u projekt

   2. HJ - Napiši 100 naziva pazeći na pravopis - listić

  3.  MAT - Računske radnje u skupu brojeva do milijun (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje).- listić

  4. PID - Na geografskoj karti RH (ili Google Maps) pronađi 100 naselja - listić

  5. SR - Pismo meni kada kada ću imati 100 godina

   

  Istraživačka aktivnost: a)  istraži novčanicu od 100 kn

                                      b) istraži novčanicu od 100 eura

   

  Tijekom izmjene aktivnosti provođena su tjelesna razgibavanja i vježbanja.

   

   

   

  Objava rezultata projekta na webu škole:

  snimka šk. web ekrana.pdf