Media coverage

 • In the local press there were articles and video reports on the presentation at Zespół Szkół Ogólnokształcących.

  A video by Express Kaszubski:

  The article in Express Kasszubski:


  kultura / edukacja

  Problemy imigracji i ochrony środowiska oczami młodzieży z pięciu krajów

  13:25, 13.11.2018 | M.D

  fot. Magda Dzienisz

  Młodzież z Niemiec, Estonii, Szwecji i Łotwy przez sześć dni przebywała na Kaszubach, by wspólnie z rówieśnikami z I LO w Kartuzach, wziąć udział w warsztatach Erasmus+. Ich tematem były migracje i ochrona środowiska. Młodzi ludzie omawiali te problemy, porównywali własne doświadczenia, a przede wszystkim uczyli się języka angielskiego. 

  To już kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu Erasmus+ , w którym uczestniczy I LO "na Klasztornej" w Kartuzach. Grupa sześciu uczniów, którą wyłoniono podczas rozmów kwalifikacyjnych, spędziła niemal cały tydzień na warsztatach i różnych spotkaniach z rówieśnikami z pięciu krajów nadbałtyckich: Łotwy, Estonii, Szwecji i Niemiec. Przebywali m.in. w Kiełpinie i Kartuzach, gdzie wspólnie omawiali ważne zagadnienia: problemy migracyjne oraz związaną z tym kwestię uchodźców i otwartości na inne kultury, a także problem np. zdrowego odżywiania. Podzielili się na kilka wielonarodowościowych grup, w których wymieniali się uwagami, dyskutowali i przygotowywali do końcowego zaprezentowania swoich wniosków.

  Przyjaźń i wymiana poglądów

  - Młodzież musiała bardzo intensywnie pracować przez te kilka dni - mówi Sabina Kobiela, nauczycielka I LO w Kartuzach, koordynatorka projektu. - To już kolejny raz, gdy młodzież z naszej szkoły bierze udział w tym międzynarodowym projekcie. Wcześniej poruszano zagadnienia dotyczące m.in. otwierania własnego biznesu czy wolności ekspresji, równości płci. Dzięki temu projektowi młodzież uczy się mieć swoje własne zdanie i przemyślenia na dany temat i rozmawiać o tym po angielsku z uczniami z innych krajów. Zawiązują przyjaźnie, uczą się o swoich kulturach.

  W piątek w I LO zaprezentowali efekty swojej pracy: krótkie debaty, inscenizacje czy filmiki, w których przekazali swoje opinie i przemyślenia dotyczące m.in. emigrantów.

  - Pochodzę ze Szwecji, moi rodzice pochodzą z Iranu. Uważam, że Szwedzi są otwarci na inne kultury, a także hojni - mówił Alan ze Szwecji.

  Nieco inaczej patrzy na kwestię imigrantów, zwłaszcza uchodźców, Weronika z Niemiec. Podczas krótkiej debaty opowiedziała m.in. o kryzysie migracyjnym w jej kraju oraz o tym, jak bardzo Niemcy są podzielone odnośnie problemu uchodźców. 

  - Niektórzy ludzie są im przeciwni, m.in. dlatego, że się boją nieznanego, tego, że będą mieli zły wpływ na Niemców, inni są otwarci, ciekawi innych kultur - mówiła Weronika z Niemiec.

  Mimo że pochodzą z różnych krajów, niewiele ich różni

  Młodzi ludzie rozmawiali także z dziennikarzami. Pytaliśmy młodzież, co dał im ten projekt i czego się nauczyli podczas tych kilku dni spędzonych z rówieśnikami z innych krajów. 

  - Do tego projektu przygotowywaliśmy się od zeszłego roku. Dziś prezentujemy efekty naszej pracy, ale to też nie jest koniec, powstanie też specjalna strona, z której będą mogli korzystać uczestnicy innych projektów - mówi Dominik z I LO w Kartuzach. - Zauważyłem, jak mało dzieli polską młodzież od rówieśników w innych krajach. Słuchamy tej samej muzyki, mamy podobne poglądy, chodzimy do tych samych sklepów, jemy podobne jedzenie. 

  - Przede wszystkim podszkoliłam język, a także zebrałam i poszerzyłam wiedzę na temat tematów, które mieliśmy opracowywać, czyli migracja i środowisko - mówiła Oliwia, uczennica I LO.

  - Dzięki projektowi mogłem poznać kulturę innych krajów. Dowiedziałem się, jak jest tutaj, w Polsce, jak wyglądają budynki, tutejsze społeczeństwo. Podczas pobytu tutaj niestety nie widziałem wielu miast, ale to, w którym byliśmy - Kiełpino, wydało mi się bardzo ładnym, cichym miejscem - powiedział Alan ze Szwecji.

  - Ten projekt był dla nas dobrą zabawą - mówi Anita z Estonii. - Nauczył nas współpracy, a także poznaliśmy inne kultury, mieliśmy szansę podszkolić język angielski. 

  - Udział w projekcie dostarczył mi wielu nowych doświadczeń. Nauczyłem się też trochę języka polskiego, umiem m.in. powiedzieć "na zdrowie" - żartuje Matts z Niemiec. - Mówię tez o wiele lepiej po angielsku, gdyż cały czas go używaliśmy. Podoba mi się Polska, ale niektóre budynki wyglądają tutaj smutno, inne domy są z kolei duże i ładne. Większe miasta wyglądają lepiej niż wioski. 

  Jak podkreśla Birgit Lorenzen, koordynatorka projektu z Niemiec, dzięki temu przedsięwzięciu młodzi ludzie z różnych krajów uczą się, jak współpracować, a także odkrywają, że mają ze sobą wiele wspólnego. 

  - Wspólnie pracują, rozwiązują zadane im problemy. Projekt ten pokazuje im, że pomimo iż pochodzą z różnych krajów, stanowią całość, są ze sobą związani, mogą też spotkać się ze sobą twarzą w twarz, porozmawiać po angielsku. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie otwarte granice i uczestnictwo wszystkich tych krajów w Unii Europejskiej - podkreśla. 

  Magda Dzienisz 

  magda.dzienisz@expresskaszubski.pl

   

  An article in zKasub.info

   

  Międzynarodowe spotkanie młodzieży na Klasztornej

  Dnia 12 listopada 2018

   

  Już po raz kolejny Zespół Szkół Ogólnokształcących, czyli popularna Klasztorna, bierze udział w projekcie „Baltic Sea Forum”. W czasie tegorocznej edycji, uczniowie pochylili się nad kwestiami migracji oraz środowiska.

  W czasie tegorocznej edycji projektu Erasmus+, uczniowie pochylili się nad kwestiami migracji oraz środowiska. Uczniowie z pięciu krajów przez kilka dni intensywnie dyskutowali oraz pracowali nad produktami projektu.

  Baltic Sea Forum na Klasztornej

  -W naszej szkole łącznie z nami, spotkali się uczniowie z pięciu krajów europejskich, to jest z Niemiec, Łotwy, Estonii i Szwecji. W projekcie udział bierze łącznie 30 uczniów: po 5 osób z każdego kraju. Nasza szkoła uczestniczy w tym programie od 7 lat – mówi Sabina Kobiela, szkolny koordynator projektu Erasmus. – „Baltic Sea Forum” łączy kraje nadbałtyckie. Projekt niejako naśladuje Ligę Hanzeatycką.

  Każdy projekt Erasmus+, trwający nawet wiele lat, co dwa lata zmienia swoją nazwę i priorytety. W czasie tegorocznej edycji, uczniowie pochylili się nad kwestiami migracji oraz środowiska. Projekt Ersamus+ pn. „Baltic Sea Forum” to nie tylko dyskusje i praca w międzynarodowych grupach. W czasie kilkudniowego pobytu w Polsce, uczniowie z Klasztornej oraz ich goście intensywnie pracowali nad produktami, które szerszej publiczności zaprezentowali na piątkowym podsumowaniu. Na efekt końcowy składały się dwie debaty, dwie scenki teatralne oraz filmy.

  W czasie trwania projektu, młodzież miała okazję spotkać się z ekspertami oraz wyjazd w ciekawe miejsca, m.in. wizyta na terenie ekofarmy.

  Celem projektu jest wypracowanie wśród uczniów umiejętność dostrzegania pewnych problemów w swoim środowisku oraz wykształcić w nich własne zdanie na ten temat. Rozwija on również umiejętności językowe.

   

  Links to media coverage