Nechte své jméno ožehnout Sluncem

  • Někdy mezi 31. červencem a 19. srpnem by měla z Mysu Canaveral odstartovat sonda Parker Solar Probe. Jejím úkolem bude blízký průzkum Slunce. Nejblíže se sonda dostane ke Slunci na rekordně krátkou vzdálenost 6 milionů kilometrů.

    NASA umístí vaše jméno na palubu

    Do 27. dubna se můžete na stránkách sondy jednoduchým způsobem zaregistrovat. NASA poté nahraje vaše jméno na palubu sondy.
    Více na: https://vtm.zive.cz/clanky/nechte-sve-jmeno-ozehnout-sluncem-nasa-vam-to-umozni-zdarma/sc-870-a-192210/default.aspx

     

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user